Felhasznált irodalom


 
  Ágoston Gábor-Obroni Teréz: A tizenhetedik század története. Pannonica Kiadó, 2000.

Bán Imre: Adalékok Apáti Miklós életrajzához. Filológiai Közlöny, 1958.

Erdélyi János: A hazai bölcsészet történelméhez. III. Apáti Miklós, Sárospataki Füzetek, 1857.

Herbert Attila, Martos Ida, Moss László, Tisza László: Történelem 1500-tól 1789-ig. Reáltanoda Alapítvány, 1995.

Ránki György : Debrecen története öt kötetben. Debrecen, 1981

Szinnyei József: Magyar írók I. 1981.

Túróczi-Trostler József: Magyar cartesianusok. Minerva, 1993.

Weszprémi István: Succincta medicorum Hungáriáé et Transilvaniae biographia. Centuria tertia, decas I. et II. Tóm. IV. Viennae, 1787.

Zoványi Jenő: Theológiai Ismeretek Tára. Mezőtúr, 1894.