Fejezetek a Mécs László Könyvtár Apáti Miklósról szóló írásaiból


Kedves Olvasó!

    A Nagykapos és Vidéke Társulás Mécs László könyvtárában számos Ung-vidékhez kötődő jeles személyiségről szóló alkotás fellelhető. Apáti Madár Miklós is ezen jeles személyisége egyike, akinek életét két nagykaposi szerző - Demjénné Kovács Erna és ifj. Pándy Árpád - is feldolgozta.
Apáti Miklós kaposi és környékbeli tevékenységéről Erdélyi János is megemlékezett filozófia- történeti munkájában. A hazai bölcsészet történelméhez c. tanulmányában elragadtatással írt nagy elődjéről: "Mint nagy hírű szónok és ritka tudós, vetélkedésig ragadá az egyházak szeretetét. Kerestetett. Legelsőbben Kapós, majd Dobóruszka mindkettő Ungban, voltak szerencsések megnyerni őt."
Szeretnénk az Apáti Miklósról írt műveket közkinccsé tenni, életét és munkásságát pedig méginkább a köztudatba helyezni.
A Mécs László könyvtár anyagának ezirányú feldolgozása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. MKO-SK-1-2015/4-000023 számú pályázatának támogatásából valósult meg, amit ezúton is köszönünk.

Kellemes böngészést kívánunk!

 

                                                                         A Nagykapos és Vidéke Társulás