Apáti könyvszeretete


 
  Bár hosszabb filozófiai, valamint teológiai művek írásához hazajövetele után már soha nem fogott hozzá, saját könyvtárát folyamatosan gyarapította. Könyveinek pontos lajstromát sajnos nem ismerjük. Apáti kézírásos jegyzőkönyvében a könyvtár katalógusának egy töredéke, a 117. sorszámtól a 173-ig maradt ránk. Teológiai műveken, nyelvtanokon és szótárakon kívül csak néhány latin klasszikus szerepel rajta (Horatius, Vergilius, Velleius Paterculus). Megvolt Apátinak Alsted nagy Enciklopédiája is. Magyar nyelvű könyv alig néhány akad: Geleji Katona Váltság titkai és Kabai Bodor Gellért Hegyes ösztön c. műve. Ez utóbbi komájánál, Vári Mihálynái volt kölcsön. Mivel a számára fontosabb műveket Apáti valószínűleg a lista elején tartotta számon, így könyvtáráról sajnos csak hiányos képet alkothatunk, legkedvesebb könyveit nem ismerhetjük. Könyve több is maradt a debreceni kollégium könyvtárában, mint fentebb már említettük.