Lelkészi szolgálatok


 
  Miután a könyveket a rendeltetési helyükre elvitte, Galambos Ferencnél, II. Rákóczi Ferenc tábornokánál vállalt házitanítói állást. Itt ismerkedett meg Varannai Klára kiváló hajadonnal, Varannai János és Razlaviczi Éva lányával, aki Barkóczy Borbála nagyságos asszony keze alatt nevelkedett. Klára főnemesi környezetben felnőve figyelemre méltó műveltségre tett szert. Vele kötötte össze életét Apáti, mikor 1691. szeptember 12-én törvényes feleségéül vette.

Kiváló szónoki tehetsége és nagy műveltsége révén sok gyülekezetbe hívták prédikátornak. Nagy szükség is volt rá, mert az ellenreformáció zivataros századaiban a legtöbb református templomot és parókiát bezárták, a gyülekezet prédikátorát pedig elűzték. Nem volt ez másképp Kaposon sem, melynek meghívását elsőként fogadta el Apáti.

Kapós központi fekvésű, és élénk forgalmú város ekkoriban, Ung vármegye egyik legnagyobb városa, melynek falain belül a környék és a város nemes urai gyakorta gyűlnek össze törvényszéket tartani. A református gyülekezet ekkor körülbelül 500 lelket számlál, s tagjai puritán szellemiséget kölcsönöznek a városnak. A város részei Nagykapos, ahol a templom áll, és Kiskapos, ahol a parókia volt található. Mellette található Csepely, ahová a református lelkészt száműzték az ellenreformáció korában. Korrajzként megemlíthető, hogy ekkoriban a halottakat úgy temette el a Kapósról elűzött prédikátor, hogy a koporsót a Csepelyt Kapóstól elválasztó sánc partjára tették, a lelkész pedig a csepelyi oldalon állva tartotta meg a halotti beszédjét az elhunyt felett.