THE CROSS-BORDER CULTURE ART SPACE / ArtSpace
  HUSKROUA/1702/3.1/0052
  A Nagykapos és Vidéke Társulás, a nyíregyházi székhelyű Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület valamint a beregszászi székhelyű Pro Cultura Subcarpathica közös projektje.
  A projekt időtartama:  2020. 05. 15. - 2022. 05. 14.

A projekt céljai:

Általános célkitűzés megteremteni a feltételeket a határmenti régiók kulturális örökségén alapuló helyi idegenforgalmi fejlesztési kapacitásainak hatékony felhasználásához.
A projekt célja a 3 kulturális szervezet együttműködésének erősítése az idegenforgalom-központú kulturális termékek (turisztikai és kulturális programok, határokon átnyúló tevékenységek és rendezvények) fejlesztése terén, hozzájárulva a régió lakosságának társadalmi, gazdasági fejlődéséhez és jólétéhez.
Ezen kívül ez az együttműködés elősegíti a helyi kultúra előmozdítását és a történelmi örökséggel rendelkező épületek megőrzését (1 kulturális épület felújítása Nagykaposon, amely a határokon átnyúló kulturális központok szerepét fogja ellátni).
A határokon átnyúló kulturális művészeti tér fő feladata egy platform létrehozása a célrégiók népszerűsítésére, mint közös idegenforgalmi célpontra, amely alapját képezi a közös kulturális eseményeknek, a helyi idegenforgalmi termékek (kézműves termékek, borászat és gasztronómia) piaca megteremtésének, valamint a promóciónak és képzési tevékenységeknek a kulturális vezetők és a helyi termelők számára.

  A projekt összefoglalása:

Manapság a más turisztikai célpontokkal való versenyképesség érdekében a kisebb turisztikai régióknak (HU, SK és UA határ menti régióknak) össze kell vonniuk az erőfeszítéseiket, hogy egyetlen turisztikai célponttá váljanak, és a kifinomult turistáknak egy komplex turisztikai csomagot ajánljanak fel, integrált kulturális programokkal. A megadott előnyök ellenére (természeti értékek, gazdag történelem és kultúra) régióink ezen a téren komoly problémákkal néznek szembe: a kulturális és a történelmi helyszíneket elhanyagolják és nem használják fel a kulturális élet és turizmus szempontjából; a helyi vezetőknek és termelőknek nincs képessége turisztikai termékek fejlesztésére és marketing tevékenységek szervezésére; a helyi kulturális alapú termékek nem elegendőek, rosszul koordináltak és forgalmazottak; a kulturális turizmus menedzsmentjében és koordinálásában a határon átnyúló együttműködés lehetőségeit nem használják ki.
A helyzet javítása érdekében a projekt célja a határ menti régiók egyesítése és határokon átnyúló kulturális művészeti tér létrehozása.
Ez egy egyedülálló platform a határon átnyúló együttműködések terén: az idegenforgalom-központú kulturális események és programok fejlesztése, a helyi hagyományos termékek marketingje, a kulturális és történelmi örökség bemutatása, a helyi kulturális vezetők, termelők és más turisztikai szereplők szakmai fejlődési lehetőségei, más szóval mindez a határmenti régiók kulturális fejlődésének és turizmusának "hajtóerejét" képezi.

  A projekt várható eredményei:

  • 3 CBCAS kulturális központ jön létre UA-ban, SK-ban és HU-ban;
  • a központok megtelnek kulturális programokkal és turisztikai látványosságokkal a látogatók számára;
  • a kulturális vezetők és a helyi termelők megszerzik a turisztikai termékfejlesztési és marketing készségeket;
  • feltérképezzük és népszerűsítjük a turisztikai látványosságokat;
  • a határon átnyúló kulturális eseményeken / programokon keresztül bemutatott kulturális örökség (42 kulturális esemény és tevékenység a projektben).
  A projekt előnyeit a célcsoportok (kulturális vezetők, helyi termelők - elsajátított készségek, szaktudás, marketing) és a végső kedvezményezettek (turisták, helyi emberek - megvalósított kulturális események és programok, információk a régiók lehetőségeiről, interaktív programok) élvezhetik.
  További információ a következő linken: https://huskroua-cbc.eu/projects/financed-projects-database/the-cross-border-culture-art-space
  Výzva na predloženie ponuky 20.7.2020
  Združenie Vežké Kapušany a okolie, ako obstarávatež v zmysle § 8 ods. 1) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na "Stavebné úpravy Regionálneho spoločenského domu".

Výzva na predloženie ponuky

  Prílohy:
Príloha č.1 - Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 2 - Zadanie - Výkaz/výmer
Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia stavebných úprav
Príloha č. 4 - Identifikačné údaje uchádzača - odporúčaný vzor
Príloha č. 5 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 6 - Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní - odporúčaný vzor
  Zverejnenie zmlúv uzavretých v rámci projektu ArtSpace - Az ArtSpace projekt keretén belül kötött szerződések:
Zmluva na poskytnutie služby - Výskum dedičstva
Zmluva na poskytnutie služby - Školenie odborníkov na kultúrne aktivity
Zmluva na výkon tech. dozoru na stavbe
Zmluva o dielo - Stavebné úpravy Regionálneho spoločenského domu
  Invitation Press Conference/Pozvánka na tlačovú konferenciu/Sajtókonferencia meghívó EN SK HU
  Press Release/Tlačová správa/Sajtóközlemény EN SK HU
  Jelen honlap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.