IV. MEGEMLÉKEZÉSEK MÉCS LÁSZLÓ KAPCSÁN

Médiában megjelent megemlékezések Mécs László születésének és halálának évfordulói kapcsán

1. Köszöntő pappá szentelésének 60. évfordulóján (Mécs: Hárman megyünk az úton). Új Ember, 1978. október 22.
2. Szeghalmi Elemér: Mécs Lászlóról a kilencvenedik évfordulón. Új Ember, 1985 karácsony
3. Barna Gábor: "Kongatom piros harangom, ifjú szívem kongatom". Új Ember, 1986. április 13.
4. Mécs László: Beharangszó. Életünk. 1988. december
5. Emléksorok margójára. Új Magyarország, 1996. január 24.
6. Dr. Dendély Béláné: Fényt hagyott maga után. Magyar Nemzet, 1999. december 22.
7. Vigh Károly: Emlékezzünk Mécs Lászlóra! Rákóczi Hírvivő, 2005. szeptember
8. Balázs Gusztáv: Egy elhallgatott költő üzenete. 100 éve született Mécs László. Pest Megyei Hírlap, 1995. január 17.
9. Veress Miklós: Kései harangszó. A százéves Mécs. Új Demokrata, 1995. január 26.
10. Gazdag József: Rügyfakadás - hideg télben.... Látó, 1995. február - [1. oldal], [2. oldal], [3. oldal]
11. Mécs László. Mécs Lászlóra emlékeztek. Nemzeti Újság, 1995. február 10. - [1. oldal], [2. oldal]
12. Havasi Péter: Mécs Lászlóra emlékeztek. Kassai Figyelő, 2003. február
13. Mécs László - gyászjelentés
14. Gyászjelentés
15. Mécs. Új Tükör, 1978. november 19.
16. Magyar Ferenc: Búcsúvétel Mécs Lászlótól, Puszta Sándor: Szépen alkonyulni. Új Ember, 1978. november 26.
17. Mécs László 1895-1978. Életünk, 1978. karácsony
18. Mécs László sírjánál. Életünk, 1979. december
19. Hazatért a Királyfi. Emlékezés Mécs Lászlóra. Katolikus Kincses Kalendárium, 1980 - [1. oldal], [2. oldal]
20. Mécs Lászlóról elhangzott a Szabad Európa Rádióban, 1978-ban
21. Mécs halálhír - elhangzott a Szabad Európa Rádió 168 óra című adásában 1978. november 11-én
22. Dr. Gilányi Sándor: Hit és üzenet. Keleti Napló, 1990. július
23. Dr. Dendély Béláné: Emlékezés Mécs Lászlóra, ismeretlen újság, 1999. január 6.