Cooperation and Coordination - Future in Hemp / Future in Hemp CCP
  SKHU/1802/3.1/013
  A Nagykapos és Vidéke Társulás valamint a budapesti Nemzetstratégiai Kutatóintézet közös projektje.
  A projekt időtartama:  2020. 01. 01. - 2022. 06. 30.

A projekt célja:

A foglalkoztatási célú térségi akcióterv (TAPE), kód 1703/3.1/040 "A jövő a múltra épül. Az ipari kender feldolgozásán alapuló, határon átnyúló gazdasági fejlődés" c. projekt keretében megvalósuló tevékenységek koordinálására, az eredmények kommunikálására lett kialakítva a Future in Hemp CCP elnevezésű kommunikációs és koordinációs tevékenység.

  A TAPE projekt leírása:

Általános célkitűzés a negatív irányú demográfiai folyamatok mérséklése, visszafordítása. További célkitűzés a helyi adottságokra épülő gazdaság fejlesztése, hozzáadott érték és feldolgozottsági szint növelése az iparban. A célkitűzések között szerepel a versenyképes tudás megosztása a helyi gazdasági szereplőkkel. Az elméleti tudás és a gyakorlati tapasztalatok szintézise segíti a helyi gazdaságfejlesztési törekvések megvalósítását. A projekt előtérbe helyezi az ökológiai szemléletmódot, a fenntartható gazdálkodást és a zöldgazdaságból származó alapanyagok feldolgozását.

A foglalkoztatási akcióterv alapvető erőforrása egy nagy hagyományokkal rendelkező, ökológiai elvek mentén is eredményesen termeszthető haszonnövény, amely korszerű, versenyképes, egyre növekvő keresletű, alacsony környezeti terheléssel előállítható feldolgozó-ipari, élelmiszer-, építő-, kozmetikai ipari termékek alapanyagául szolgál. Az akcióterv további alapvető erőforrása a versenyképes tudás és az emberi erőforrás.

Legfőbb eredmények: versenyképes tudás megszerzése, magas piaci értékű helyi termékek gyártása és értékesítése. A projekt haszonélvezői a helyi munkavállalók: betanított munkások, közgazdászok, mérnökök, az önkormányzatok.

A munkaerő és tőke határokon átívelő áramlása előmozdíthatja a perifériára szorult határtérségek fejlődését, miután lehetőség nyílik a tájegységek gazdaságának szervezett, egységes újjáépítésére.

A TAPE megvalósítása során a következő mérhető eredmények születnek: létesül összesen 16 munkahely, felújításra kerül 1300 m2 csarnok, ahol 10 féle termék előállítása, piaci bevezetése, tudásmegosztás történik. A kender feldolgozásával kapcsolatos tudásmegosztás során 14 db műhelymunkát szerveznek a projekt keretén belül. Elkészül egy záró kiadvány is, ami a tudástartalmakat összegzi.

  A TAPE a megfogalmazott célok elérése érdekében a következő tevékenységeket foglalja magában:

  • a határon átnyúló munkaerő mobilitás javítása azzal, hogy megépül a Nagyrozvágy és Nagygéres településeket összekötő út
  • helyi termékek és szolgáltatások fejlesztése, amely lehetőséget biztosít versenyképes termékek piaci bevezetésére, új munkahelyek teremtésére. Ezt a kulcstevékenységet a következő projekt tevékenységek mozdítják elő: kendermag és kenderkóró feldolgozására alapozott gyártásfejlesztés; az ipari kenderre alapozott termelés és értékesítés infrastruktúrájának fejlesztése; feldolgozóipari, foglalkoztatási tudásmegosztási program.
  A Future in Hemp CCP szakmai koordinátorai és a projektmenedzsmentje segítik a TAPE projektrészek közötti szinergiát, tevékenységeik időbeni megvalósítását találkozók szervezésével.
  Jelen honlap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.