Magyar Közösségi Ház
    A nagykaposi Magyar Közösségi Ház 2003 decemberében kezdte meg működését, helyi ill. regionális közművelődési feladatokat ellátó intézményként. Egy korábbi családi ház felújításával és átalakításával vált az Ung-vidéki magyar kulturális és közösségi élet meghatározó szellemi központjává. A civil szervezetek számára székhelyet és közösségi termet biztosít, míg a kulturális csoportok munkáját gyakorlási és fellépési lehetőségekkel segíti.
Küldetése, hogy Ung-vidéken a magyarság megmaradásának és a magyar identitás erősítésének motorja legyen.
  Célja a magyar hagyományok ápolása, magyar önazonosságot erősítő rendezvények szervezése, segíteni az itt élőket magyarságuk vállalásában és megélésében.
Ennek a célkitűzésnek megfelelve az intézményben pezsgő kulturális és közművelődési élet zajlik, a házat működtető Nagykapos és Vidéke Társulás számos kulturális esemény és szabadidős tevékenység szervezésében és lebonyolításában vesz részt. Nemzeti ünnepeinkről való megemlékezések, szakmai előadások, író-olvasó-, kórus- és diáktalálkozók, könyvbemutatók, filmvetítések, művészeti kiállítások, népi mesterségek napja, történelmi-, irodalmi- és szavalóversenyek, könyvkiadások, konferenciák, tanfolyamok, karvezetői továbbképzés, óvodai és iskolai beiratkozási programok, valamint a már tradícióvá vált Mécs László és Erdélyi János Emléknapok megvalósításával élteti a magyar nyelvű kultúrát a régióban.
2004-ben sikerült az épület egy korábban lebontásra ítélt részét felújítani, melyben létrejött a Mécs László Könyvtár, ami helyben olvasható és tanulmányozható, főként a régióra vonatkozó, illetve a város jeles alakjaihoz kötődő könyvet, dokumentumot őriz.
2007-ben az épület egy újabb szárnnyal bővült, megalakult a régió első felnőttképző központja egy multifunkciós konferenciateremmel.
Intézményünkben két - rendezvények megvalósítására is alkalmas - terem található. A kisebb Erdélyi János Emlékszobában vannak kiállítva városunk jeles alakjainak, Erdélyi János költőnek és Mécs László pap-költőnek írásos dokumentumai. A nagyobb teremben pedig a Nagykaposi Csemadok 60 éve c. fotógyűjtemény tekinthető meg.
Szeretnénk, hogy intézményünket minden itt élő magyar közösségi otthonának érezze.

Látogassanak el hozzánk, barátsággal várunk mindenkit!