Beszámoló a Karácsonyi Háztáji Vásárunkról
2018. december 18. Ádámosy Gábor
  December 15-én 10-14 óra között került újra megrendezésre a nagykaposi Háztáji Karácsonyi Vásár, amely betlehemi előadással, gyermekjátékokkal, borkóstolóval, kézműves tevékenységekkel és közös karácsonyfa díszítéssel volt megpaprikázva.
  Szombaton kellemes csípős időre ébredve már reggel 8:30-tól elkezdődtek a készülődések a Magyar Közösségi Ház vásárudvarán és a nagytermében. 9 órakor már főtt a gyümölcs- és a fekete tea, hogy a fázó, kint ácsorgó árusok megmelegedjenek később tőle. Ekkorra már a cserkészcsapat tagjai is megérkeztek és elkezdték előkészíteni a kellékeket a karácsonyfadísz készítéséhez. Ez alatt a hátsó udvaron a vásárpadok már egyre zsúfoltabbá váltak a kirakott házi termékektől.

10:00 órakor Ilko Diószegi Mónika nyitotta meg a rendezvényt köszöntő szavakkal, ezután a Kisgéresi Alapiskola diákjai adtak elő egy betlehemi kis színdarabot. Rögtön ezt követően megkezdődtek a kézműves tevékenységek, ahol több mint húsz gyermek készíthetett karácsonyfa-díszeket Jakab Krisztina és Tóth-Kozma Katalin vezetésével. Végül Ádámosy Gábor és Tóth-Kozma Katalin cserkész gyermekjátékokkal emelték a nap hangulatát. A gyermekfoglalkozások az intézmény karácsonyfájának közös felöltöztetésével zárultak.

Az udvaron zajló vásárban díszek és ékszerek mellett sok házi élelmiszert (sajtot, hústerméket, édességet) és italokat (bort, pálinkát) is lehetett vásárolni, illetve csere-bere börze is volt, ahol többen hoztak otthonról nem használt ruhákat vagy más termékeket, és ezt elcserélhették vagy eladhatták.
A Háztáji Vásárnapot ismét a Nagykapos és Vidéke Társulás szervezte meg utoljára 2018-ban.

  Tájékoztatjuk honlapunk látogatóit, hogy elkészült a szlovák-magyar határtérség gyógynövényipari digitális térképe, mely elérhető a http://herbaland.makingcg.com/linken. Jó böngészést kívánunk!
  Háztáji vásár és népi mesterségek napja Nagykaposon
2018. november 4., Forrás: Felvidek.ma, Tökölyi Angéla
  Őszi háztáji vásárt és népi mesterségek napját rendeztek november 3-án Nagykaposon. A gyerekeket kézműves foglalkozással, játszószigettel és népi mesterségek bemutatójával várták.
  A "Helyit eszem, helyitől veszem, mert helyin az eszem" szlogennel meghirdetett programra már nem először került sor. Az esemény számos érdeklődőt vonzott. A szokatlanul meleg, kellemes idő is kedvezett a szabadtéri rendezvénynek, amelyet a Magyar Ház udvarán és a hozzá tartozó Háztáji Vásárudvaron tartottak.

A Háztáji Vásárudvart anyaországbeli támogatásnak köszönhetően 2017 októberében adták át azzal a céllal, hogy a helyi és környékbeli kistermelők számára piacteret tudjanak biztosítani.

Az ötletet megvalósítók abban bíznak, hogy a helyi termékek iránti kereslet fellendítésével segítik a szülőföldön való boldogulást az ott élők számára. A helyi gazdaság élénkítése segítheti a fiatalok megmaradását szülőföldjükön. A vásárudvar átadásakor Gabri Rudolf, a nagykaposi Magyar Ház igazgatója úgy nyilatkozott, hogy mindig a helyi igényekre igyekeznek reagálni, és olyan fejlesztéseket kivitelezni, amelyekre valós igény mutatkozik.
Az eltelt egy év és a szombati vásárnap is igazolta szavait, hiszen az azóta megszervezett piacnapok iránt nagy az érdeklődés. Elmondása szerint a piacnap meghirdetését követő pár napban az összes vásárasztalt lefoglalják a helyi és környékbeli termelők. Jelenleg huszonöt vásárasztalt tudnak biztosítani az érdeklődők számára, amelyet térítésmentesen vehetnek igénybe a vásárosok.

Kulturált körülmények között megfelelő felszereltségű piactér biztosítja a kistermelők és a látogatók számára a kellemes időtöltést.

Az idén ez volt a második termelői piacnap, de karácsony előtt még sor kerül egyre. Gabri Rudolf úgy nyilatkozott, a céljuk az, hogy a piacnapok havonta rendszeressé váljanak, így a kereskedők és a vevők számára is előre tervezhető legyen a program.
Az árusok között volt almát, szilvalekvárt, szörpöt, tésztát, mézet, aszalt gyümölcsöt, gyümölcslét, díszes mézeskalácsot, horgolt díszeket, viaszgyertyákat, drótból készült ékszereket, kézműves játékokat, kosarat, sajtot és kürtőskalácsot árusító egyaránt. Jó volt a hangulat, a vásárosok ismerkedtek, beszélgettek, tapasztalatot cseréltek, a vásárlók kóstolgattak és persze vásároltak is. A gyerekek pedig a ház előtti udvaron népi gyermekjátékokkal ismerkedhettek, és a fafaragás mesterségének titkaiba is betekinthettek.

A rendezvények megvalósulását a magyar kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatja.

A nagykaposi Magyar Házban számos sikeres rendezvényt tartottak és tartanak immár 15 éve, amelyek sora a vásárudvar kialakításával tovább bővült. Tevékenységükről bátran állítható, hogy rendezvényeik mindegyike előbbre viszi a helyi és környékbeli magyar közösség ügyét, és maga a Magyar Ház valóban a közösséget szolgálja, ahogyan annak küldetését a kezdetekben megfogalmazták.

  Herczegh Géza szobrát avatták Nagykaposon
2018. október 14., Forrás: Felvidek.ma, Tökölyi Angéla
  Herczegh Géza jogtudós, Nagykapos díszpolgára születésének 90. évfordulója tiszteletére szobrot avattak Nagykaposon. A szombati, október 13-i szoboravató ünnepségen részt vett a jogtudós özvegye, Herczeghné Petneházy Melinda, lánya, Herczegh Anita és férje, Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, fia Herczegh Károly, valamint a jogtudós unokái.
  A meghívott vendégek között jelen volt Czimbalmosné Molnár Éva, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Felvidéki Főosztályának vezetője, Szabó Marcell, az Alkotmánybíróság tagja, Magyarország Kassai Főkonzulátusáról Haraszti Attila főkonzul, Szénási Lajos külgazdasági attasé, a megyei és helyi önkormányzat, a pártok és civil szervezetek képviselői, valamint számos közéleti személyiség.

Emlékbeszédet Duray Miklós egyetemi tanár, a Szövetség a Közös Célokért társulás elnöke mondott. A városi parkban álló mellszobor Rieger Tibor Kossuth-díjas művész alkotása.

A szoboravató ünnepségen Gabri Rudolf, a Nagykapos és Vidéke Társulás, valamint a Herczegh Károly Alapítvány kuratóriumának elnöke mondott ünnepi beszédet. Beszédében úgy fogalmazott, hogy Herczegh Géza életműve mély nyomot hagyott az egyetemes jogtudományban, a szülőföldjén élők számára pedig emberi tulajdonságai által is példaképül szolgál. A szülőföldjén élő közösséget emberi nagysága, tanácsai és támogatása által megerősítette hitükben, és abban, hogy a helyes út választására mindig van lehetőség. Úgy gondolják, hogy a szobor által Herczegh Géza végérvényesen hazatért szülőföldjére, és szellemiségét örökre sugározza az itt élők számára csakúgy, mint a 2013-ban állított emléktábla is. Gabri Rudolf beszédének zárásaként köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették a szobor elkészítését és felállítását. Köszönetet mondott többek között dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízottnak, a Rákóczi Szövetségnek, Nagykapos város vezetésének, Rieger Tibor szobrászművésznek.
Duray Miklós beszédében felidézte azt az 50 évvel ezelőtti történetet, amikor a jelenlegi szoboravatás helyszínén először találkozott Herczegh Gézával, aki Nagykaposon született 1928. október 17-én. Azon az 50 évvel ezelőtti találkozón, 1968-ban hittel, buzgalommal, lendülettel telve szobrot avattak Erdélyi Jánosnak Nagykaposon. Meggyőződéssel vallja, hogy ezek az emlékhelyek sokat segíthetnek közösségünk megmaradásában. Beszéde további részében felidézte a jogtudós életútjának fontos állomásait. Elmondta, hogy Herczegh Géza látásmódja kialakulásának meghatározó személyiségei Bibó István és Szegfű Gyula, a második világháború utáni magyar értelmiségi gondolkodás meghatározó személyiségei voltak.
A jogtudós azon ritka szakembernek, egyetemi tanárnak és akadémikusnak számított, akinek nem voltak rögeszméi, melyek gúzsba kötötték volna. Saját véleményt alkotott, és ettől volt hiteles. Utódai a szakmában őt tekintik mértékadónak. Duray Miklós laudációját azzal zárta, hogy a szoboravatás is annak a bizonyítéka, hogy akik elszármaztak, azok visszatérnek, és akik visszatérnek szülőföldjükre, azok szolgálatot teljesítenek, amely szent ügynek számít. Herczegh Géza szintén a nemes szolgálatot választotta feladatul és életcélul: folyamatosan figyelt arra, hogy mi lesz a sorsa nemzetének és szülőföldjének az elszakítottságban. Herczegh Géza éltében lehetőségeihez mérten segítette szülőföldjének közösségét, majd halála óta özvegye dolgozik fáradhatatlanul azon, hogy folytassa a férje által vállalt szent ügyet, a szülőföldjén élők segítését.

A Herczegh család részéről Herczegh Géza fia, Herczegh Károly szólt az egybegyűltekhez, aki megerősítette az elhangzottakat, miszerint édesapja szent ügynek tekintette a szülőföldjén élők segítését, és szülőföldje szeretete áthatotta egész életét. Herczegh Károly elmondta, édesapja azt vallotta, adnia kell annak a közösségnek, ahonnét származik, ahol született. Amikor tehette, ellátogatott szülőföldjére, és a Herczegh Károly Alapítványon keresztül és azon túl is igyekezett segíteni. A család nevében köszönetet mondott a helyi közösségnek azért, hogy szeretettel és nagy tisztelettel ápolják édesapja, a város díszpolgára emlékét.

Az ünnepi beszédeket követően sor került Herczegh Géza mellszobrának leleplezésére. A történelmi egyházak képviselői megáldották a szobrot és a Herczegh család jelenlévő tagjai, valamint a vendégként meghívott közéleti személyiségek, pártok és civil szervezetek képviselői, és magánszemélyek elhelyezték a tisztelet és emlékezés koszorúit a szobor előtt.
A meghitt ünnepség fényét emelte a színvonalas emlékműsor, amelynek keretében Petneházy Attila színművész elszavalta a Szózatot. A Csemadok Erdélyi János Vegyes Kara éneke nyitotta a programot, a nagykaposi Erdélyi János Alapiskola diákjainak visszaemlékező verses-zenés összeállítása és éneke pedig a rendezvény záróakkordja volt.

  Elmarad az augusztus 20-i megemlékezés
  Értesítjük a tisztelt érdeklődőket, hogy a Nagykaposon már hagyományosan megrendezésre kerülő augusztus 20-i megemlékezés a megszokott formában az éven sajnos elmarad. A rendezvény szervezésekor ugyanis még érvényben volt a kanyarójárvány miatti tiltás, melynek értelmében nem lehetett tömegrendezvényeket szervezni.

Az egyházakkal folytatott egyeztetés alapján az államalapításról és Szent István királyról Nagykaposon a vasárnapi (augusztus 19-i) misén/ istentiszteleten emlékezhetnek majd meg.

  Elmarad az ünnepség a kanyarójárvány miatt Nagykaposon
2018. augusztus 11., Forrás: Új Szó, Leczo Zoltán
  Nem tarthatják meg a hagyományos augusztus 20-i ünnepséget a kanyarójárvány miatt az Ung-vidék központjában. A Nagykaposi Magyar Közösségi Ház az elmúlt években a Csemadok helyi alapszervezetével karöltve szervezte meg az ünnepséget.
  Erre rendre az istentiszteletek és a szentmisék után került sor a Szent István-szobor melletti parkban, ahol szónoklatok hangzottak el, és ünnepi műsor is volt. Mivelközterületen zajlik, a szervezőknek be kell jelenteniük a rendezvényt a városvezetésnek, Gabri Rudolf, a közösségi ház vezetőjének tájékoztatása szerint nemrég egyeztetett Petrikán Péter polgármesterrel, aki arról tájékoztatta, hogy idén a kanyarójárvány miattvalószínűleg nem tarthatják meg a központi megemlékezést. A városban ugyanis továbbra is érvényben van az a tiltás, melynek értelmében nem lehet tömegrendezvényeket szervezni. A közegészségügyi hivatal illetékeseivel a polgármester augusztus 13-án még tárgyalni fog, de a tiltás feloldása nem várható. A Csicseri úti telepen ugyanis nemrég újabb kanyarós megbetegedéseket regisztráltak, s a járvány a városban és környékén is tovább terjed. Sőt a betegség a szomszédos régiókra is átterjedt, új betegeket találtak Mokcsamogyoróson, Ruszkában, Leleszen és Battyányban is. A közegészségügyi hivatal adatai szerint a májusban Deregnyőben kirobbant járvány kapcsán a nagymihályi kórházban eddig 268 személyt láttak el, 138-an pedig ambuláns kezelést kaptak, 8 személynél szövődményként tüdőgyulladás lépett fel. A járvány megfékezése céljával időközben többezer embert oltottak be.

Gabri Rudolf elmondta, Nagykaposon idén, a törtenelmi egyházakkal folytatott egyeztetés alapján, az államalapításra és Szent István királyra egy nappal korábban, augusztus 19-én szentmisékkel és istentiszteletekkel emlékeznek.

  Folytatódik a Ringató
2018. június 18., Forrás: Új Szó, Leczo Zoltán
  A hét végén tartották az idei utolsó Ringató foglalkozást. A programsorozat jövőre folytatódik.
  A Nagykaposi Magyar Közösségi Házban baba-mama klub alakult idén, s mivel az intézmény munkatársai aktívan részt vesznek a Rákóczi Szövetség Gólyahír programjában, a klub a Gólyahír nevet kapta. Februárban az első foglalkozásra meghívták Ádám Csillát, aki a Cseperedő programban tart Ringató foglalkozásokat a Kassa-környéki járás településein. Időközben Gabri Rudolf, a nagykaposi szervezet vezetője felvette a kapcsolatot Berky Angelikával, a Cseperedő program szakmai vezetőjével, aki felajánlotta segítségét, és abban is sikerült megállapodniuk, hogy júniusig a helyi magyar házban, a Herczegh Károly Alapítvány támogatásával Ádám Csilla havonta tarthatott összejöveteleket.

Gabri Rudolf, a Rákóczi Hálózat elnöke elmondta, a foglalkozások olyan sikeresek voltak, hogy a szervezők úgy határoztak, a Cseperedő program munkatársaival egyeztetve később is tartanak ilyen rendezvényeket. Mivel érdeklődők nemcsak az Ung-vidék településeiről, hanem a Bodrogközből is érkeztek, úgy döntöttek, mindkét régióban, több helyszínen lesznek foglalkozások. Berky Angelika abban is segítséget nyújtott, hogy egy-egy bodrogközi és Ung-vidéki oktató jövő héten Budapesten szakmai továbbképzésen vehessen részt, melynek elvégzése után már ők is tarthatnak Ringató foglalkozást. Gabri Rudolf tájékoztatása szerint néhány héten belül felmérik, pontosan mely helyszíneken és milyen rendszerességgel szervezhetik meg az összejöveteleket. Ha az együttműködés eredményes lesz, a kelet-szlovákiai érdeklődőkhöz eljuttatják a Cseperedő program egyéb programjait is, például a Szülők iskoláját vagy a Csecsemőszínházat. A Rákóczi Hálózat elnöke hangsúlyozta, minden olyan kezdeményezést, mely a magyar közösségek megmaradását és segítését célozza, szakmailag és anyagilag is támogatni tudják.

  Tanulmányút gyógynövénytermesztőknek
2018. június 12., Forrás: Új Szó, Leczo Zoltán
  Tanulmányúton vehettek részt azok az Ung-vidéki magánszemélyek és vállalkozók, akik a gyógynövénytermesztésről szeretnének többet megtudni.
  Nagykapos/Zánka/Dörgicse
  A Nagykapos és Vidéke Társulás a budapesti Nemzetstratégiai Kutatóintézettel és a tatabányai Rába–Duna–Vág Korlátolt Felelős-ségű Európai Területi Társulással szeptember végéig valósítja meg a Cross-border network cooperation of stakeholders in herbal industry projektet. A 352 ezer euró összértékű pályázat költségeinek 85 százalékát európai uniós forrásból állják, az állami támogatás a kiadások 10 százalékát teszi ki, a partnereknek csupán az 5 százalékos önrészt kell fedezniük.
Lakatos Denisza projektmenedzser elmondta, a Herbaland fantázianevet viselő projekt keretében a hónap elején azok a magánszemélyek és vállalkozók, akik már foglalkoznak gyógynövénytermesztéssel és -feldolgozással, vagy szeretnének belevágni, magyarországi tanulmányúton vettek részt. Ellátogattak a zánkai Gyógynövény-völgy Látogató- és Oktatóközpontba, a dörgicsei Levendáriumba, Monokra és Tihanyba. Szakmai előadásokat hallgathattak meg, és láthatták, milyen nehézségekkel kell megküzdeniük a termesztőknek. A partnerek által elvégzett kutatás alapján a nagykaposi szervezet hamarosan szakmai kiadványt ad közre, melyben a szlovák–magyar határ menti térségben működő 10-10 legsikeresebb, gyógynövénytermesztéssel, -feldolgozással vagy -értékesítéssel foglalkozó vállalkozást mutatja be. A projekt honlapján digitális térkép is lesz, melyen 200 szlovákiai és magyarországi vállalkozást tüntetnek fel, valamint a térségekben honos, 50-50 gyógynövényfajtáról is információkat kaphatnak az érdeklődők. A vállalásnak megfelelően Nagykaposon olyan információs központ is megnyitja kapuit, amely tájékoztatást nyújt a gyógynövényiparról és szereplőiről, valamint a célzott, határokon átívelő együttműködés lehetőségeiről.
  Fényképes beszámoló
 
 
  Beszámoló a Felvidék.ma honlapján
  PRESS RELEASE/TLAČOVÁ SPRÁVA/SAJTÓKÖZLEMÉNY 7.12.2018

Download press release
Stiahnú tlačovú správu
Sajtóközlemény letöltése

  INVITATION/POZVÁNKA/MEGHÍVÓ

The Association Velke Kapusany and Surroundings kindly invites you to a Press Conference of the INTERREG V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme./
Združenie Vežké Kapušany a okolie srdečne Vás pozýva na Tlačovú Konferenciu v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko./
A Nagykapos és Vidéke Társulás tisztelettel meghívja Önt az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló Sajtókonferenciára.

Download invitation
Stiahnú pozvánku
Meghívó letöltése

  Výzva na predloženie ponuky 8.11.2017

Predmet zákazky: vyhotovenie obrazovo-zvukového záznamu z tlačovej konferencie projektu ,,Cross-border network cooperation of stakeholders in herbal industry" dňa 11.12.2017
Stiahnú výzvu