POZVÁNKA/MEGHÍVÓ 25.september 2020.

Združenie Vežké Kapušany a okolie srdečne Vás pozýva na Tlačovú konferenciu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020./
A Nagykapos és Vidéke Társulás tisztelettel meghívja Önt a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében megvalósuló Sajtókonferenciára.

Stiahnú pozvánku
Meghívó letöltése

  Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás napján az Ung-vidéken
  2020. június 5, Zsebik Ildikó, Ma7
Trianon századik évfordulójáról az Ung-vidék központjában, Nagykaposon méltóképpen emlékeztek meg. A himnusz hangjai után Petneházy Szabolcs Attila, a magyar-magyar kulturális kapcsolatokért felelős miniszteri biztos lépett a mikrofon elé, és felolvasta egy korabeli magyar lap cikkét arról, hogyan fogadta 100 évvel ezelőtt Budapest a trianoni döntést, miként állt meg azon a fekete pénteken az élet, hogyan vonult fel némán, megilletődve az Andrássy úton a zaklatott tömeg.
  Ezt követően Fazekas Lídia, az Erdélyi János Alapiskola igazgatónője szavalta el Kárpáti Piroska Üzenet Erdélyből c. versét. A vers történetéről már Bálint Annamária mesélt a mintegy 250 főből álló közönségnek. Bár a románok szerzőjét felakasztották, a vers megélhette, hogy végre szabadon elszavalhassák. az Felidézett egy 100 évvel ezelőtt helyben megesett történetet is, amikor a nagykaposi iskola igazgatója arra kérte diákjait: vágják ki olvasókönyvükből a magyar címert, és örökre őrizzék meg azt szívükben, majd sírva távozott a tanteremből.
A gyerekek nem értették ugyan, mi is történt, de azt megérezték, hogy nagy lehet a baj.
Igen, valóban nagy volt, hiszen ezen a napon szentesítették azt, amit az előző hónapokban a nagyhatalmak már eldöntöttek: átrajzolták a magyarság természetes határait, elvették területének kétharmadát, lakosságának majdnem felét. Azóta "hathatós politikai segítséggel" a magyarság számaránya nálunk 21 százalékról 10 százalék alá csökkent, mert a mindenkori hatalom "megérttette" a kisebbséggel, ha nem ragaszkodik identitásához, nyugalomban élhet, akár pozícióhoz is juthat. Hogy egyszerűbb a többséghez igazodni és tartozni. Csakhogy ezzel a gondolkodásmóddal lassan de biztosan elfogyunk!
Jó lenne végre felnőnünk a feladathoz! Hogy képesek legyünk autonómiát teremteni, meggyőzve a többséget arról, hogy ez nemcsak nekünk, nekik is előnyös lenne! Illenék végre az egyéni érdekek helyett a közösségi érdekeket előtérbe helyezni, mert akkor talán még egy közös haza gondolatáról is elmerenghetnénk!
Ezt követően Petneházy Szabolcs Attila ünnepi gondolatai következtek, aki mondandóját az összetartozás fogalma köré építette. Sok még a teendőnk! - hangsúlyozta. Főleg azok felé, akik már nem akarják lélekkel megtölteni az összetartozás gondolatát. Márpedig amit a jelenben teszünk, azt már a jövő nemzedékéért tesszük! És a jövőt csak együtt képzelhetjük el - fejtette ki.
Az ünnepség alatt a Cantabile Kórus énekelt Barkó Zsuzsa vezetésével. Előadásukban Ady Magyar zsoltárát, a Fölszállott a páva c. népdalfeldolgozást illetve a Légy hív mindhalálig c. dalt hallhattuk.
A műsor a Turul szobor koszorúzásával zárult, illetve a jelenlévőket meghívták a 18 órakor kezdődött kaposkelecsényi őrtűzgyújtásra.
A teljes cikk itt: https://ma7.sk/tajaink/megemlekezesek-az-ung-videken-es-a-bodrogkozben olvasható.

  MAGYAR VAGYOK 2020!
  A Rákóczi Szövetség létrehozott egy virtuális időkapszulát, Magyar vagyok 2020 elnevezéssel.
  100 évvel a trianoni döntés után megmaradtunk. Trianon centenáriuma egyszerre gyász és öröm.
Gyászoljuk a veszteséget, a szétszakítottságot, de okunk van az örömre, hiszen dacára az elmúlt 100 évnek nem tűntünk el a térképről, nem vesztünk el és bizakodva tekinthetünk a jövőbe.
A magyarság érték, egy különleges nyelv, egy meghatározó kultúra és egy egyedi közösség.
Világnemzet vagyunk, a Kárpát-medencében és a nagyvilág számos pontján jelen vagyunk.
2020 a Nemzeti Összetartozás Éve. Fogjuk össze, öleljük át virtuálisan a magyarságot és adjunk hitet a megmaradásnak, üzenjünk a jövőnek!
Arra kérünk minden magyar embert, hogy 2020. június 4-ig helyezze el "Magyar vagyok..." kezdetű videó, hang, vagy szöveges üzenetét a www.magyarvagyok2020.hu oldalon.
Üzenjünk a világ minden pontjáról a jövő magyarjainak!

  A MEGEMLÉKEZÉS AZ ELRENDELT INTÉZKEDÉSEK MIATT ELMARAD!