3 FOLYÓ, 2 ORSZÁG, 1 RÉGIÓ - KULTURÁLIS SZERVEZETEK HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZATA - CULTNET
  FMP-E/1801/4.1/001
  A Nagykapos és Vidéke Társulás és a Kult-túra Közművelődési és Idegenforgalom Fejlesztési Alapítvány közös projektje.
  A projekt időtartama:  2019. 04. 01. - 2020. 03. 31.

A projekt céljai:

Általános célkitűzés:

 • a kultúra társadalmi és gazdasági fejlődésének támogatása
 • a határmenti régiók versenyképességéhez és munkahelyteremtéséhez való hozzájárulás
 • a kulturális sokféleség hétköznapi emberek felé irányulásának elősegítése
  Közvetlen cél:
Egy olyan kulturális szolgáltató hálózat kiépítése, mely a kulturális tevékenységek iránti kölcsönös tiszteletet és a kulturális szervezetek közötti párbeszédet erősíti a határmenti régiókban.
  Vállalt tevékenységeink:

 • Kulturális adatbázis építéséhez szükséges adatfeltárás, gyűjtés, közzététel
 • Kulturális szervezetek együttműködése hálózat keretén belül,
 • Határmenti kulturális menedzsmentképzés,
 • Járulékos tevékenységek lebonyolítása /Projektmenedzsment, Kommunikáció/
  Konkrét célkitűzéseink:
Kulturális szervezetek határon átnyúló együttműködése, Kulturális szervezetek közötti párbeszéd erősítése, Kulturális tevékenységek iránti kölcsönös tisztelet, A határmenti régiók kulturális szervezetei együttműködésének javítása a társadalmi és gazdasági fejlődés támogatása érdekében
  A projekt közvetlen célcsoportjai:  

 • működő kulturális szervezetek (NGO-k, állami intézmények, közintézetek, települési önkormányzatok, stb.) képviselői, alkalmazottai, önkéntesei;
 • a jövőben létrejövő kulturális szervezetek potenciális alapítói, alkalmazottai.

A projekt célterületét képező térség gazdag kulturális örökséggel rendelkezik, aminek tanúbizonysága az egyre bővülő kulturális rendezvények száma. Azonban a megvalósításuk egy problémába ütközik mégpedig, hogy hiányzik a tevékenységek összehangolása a megvalósítás ideje szempontjából. A létrejövő kulturális szervezetek hálózata képes lesz összehangolni a tevékenységeket és így a célcsoportjaik szükségleteit maximális szinten kielégítik.

  A projekt végső kedvezményezettjei:

 • a projekt célterületét képező határmenti régiók lakossága 0-tól 100 évig
 • kis- és középvállalkozók
 • pályakezdők
 • munkába visszatérő nők
 • aktív álláskeresők
 • szociálisan hátrányos helyzetűek
  A hálózat keretén belül összehangolt tevékenységek nagyobb nyilvánosságot mozgatnak meg, ezáltal növelve a térségben megvalósuló rendezvényeken való részvételt a lakosság felől. A projekt megvalósulása eredményeként bővülő kulturális szervezetek és az általuk kínált tevékenységek számának növekedése egy potenciális kitörési lehetőséget nyújt a hátrányos helyzetűeknek és a munkába visszatérő nőknek. Ezen kívül a projekt hozzájárul a város és a régió versenyképességéhez, vonzerejéhez és a társadalmi összetartásához, amelyek a regionális növekedés és a helyi munkahelyteremtés hajtóerejét jelentik.
  A projekt eredményei:

 • 1 kiépített kulturális adatbázis közreadva hagyományos (nyomtatott) és internetes eszközökkel,
 • 200 rögzített adatfeltáró kérdőív,
 • 1 kulturális szervezetek hálózata,
 • 6 workshop,
 • 2 fő hálózat szervezésével megbízott szakember,
 • 2 fő kulturális menedzsmentképzés szervezésével megbízott szakember,
 • 2 nyilvános projektrendezvény,
 • Hálózat működéséhez szükséges dokumentumok fejlesztése,
 • Kulturális menedzsmentképzéshez szükséges dokumentumok fejlesztése (15 óra elméleti és 15 óra gyakorlati képzéshez szükséges képzési program, képzési tematika, segédanyagok),
 • 20 fő számára kulturális menedzsmentképzés és tapasztalatszerző csereprogram
 • Hatékony kommunikációs tevékenység.
 •   Részletes tájékoztatás a projektről és eredményeiről:cultnet.org