"Cross-border network cooperation of stakeholders in herbal industry/HERBALAND"
  A projekt várható időtartama:2017. június 1. - 2018. szeptember 30.
A projekt főpartnere: Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, Magyarország - www.nski.hu;
További projektpartnerek: Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás, Tatabánya, Magyarország - http://rdvegtc.eu/;
Regionális Fejlesztési Ügynökség, Komárno, Szlovákia -http://rrakn.sk/;
Nagykapos és Vidéke Társulás, Vežké Kapušany, Szlovákia.

  SZK-HU gyógynövényipari digitális térkép megnyitás
  A projekt célja a magyar-szlovák határtérség gyógynövény-piacának feltérképezése, helyzetének elemzése, ennek alapján határon átívelő szaktanácsadási és képzési hálózat létrehozása továbbá a gyógynövényágazat jövedelmezőségének javítása, a hátrányos helyzetű határtérség foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehetőségeinek bővítése.

A projekt megvalósítása a gyógynövény-piac feltérképezésével kezdődik a szlovák-magyar határmenti térségben. Az összegyűjtött adatok alapján elkészül egy átfogó tanulmány, amelyet a projekt létrehozott honlapján teszünk közzé. Interaktív portál jön létre a weboldalon, hogy segítse az egyének, a vállalkozások találkozását a nonprofit gyógynövényekkel foglalkozó társulásokkal és emberekkel. A gyógynövénytermesztés területén működő kizárólagos kereskedők a portálon közzé tehetik a kínálatukat és keresletüket. A projekt vezető partnere oktatási anyagokat fejleszt ki az oktatók számára és a projekt weboldalán közzéteszi azt. Elkészülnek gyógynövényekkel kapcsolatos tájékoztató kiadványok valamint a gyógynövények előfordulását bemutató térkép is. A projekt végrehajtása során 15 workshop kerül megrendezésre a gyógynövényi ipar szereplőinek bevonására, akiket oktatnak és javítják helyzetüket a munkaerőpiacon. A workshopokat a gyógynövényipar vezető szakemberei fogják vezetni.

  Jelen honlap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
Fotografie z tlačovej konferencie / Képek a sajtótájékoztatóról
LETÖLTHETŐ ANYAGOK
  PRESS RELEASE/TLAČOVÁ SPRÁVA/SAJTÓKÖZLEMÉNY 7.12.2017 EN SK HU
  INVITATION/POZVÁNKA/MEGHÍVÓ EN SK HU