Tisztelt Látogató,
  köszönöm, hogy meglátogatta társulásunk honlapját. Engedje meg, hogy röviden bemutassam szervezetünket. Társulásunkat közvetlenül a rendszerváltozás után a Rákóczi Szövetség segítségével hoztuk létre, az alapításban Ung-vidék számos közéleti személyisége részt vállalt. A törvényi keretek változásaihoz alkalmazkodva az akkori alapítványi formát 1999-től polgári társulásra változtattuk, s ebben a formában működtetjük szervezetünket a mai napig.
Jómagam 2003-tól vagyok a szervezet elnöke , előttem Fuksz Sándor és Varga László töltötte be ezt a tisztséget.
Szervezetünk küldetésének elsősorban szűk hazánk, Ung-vidék szellemi, kulturális és gazdasági felemelkedéséért való eltökélt munkát tekintjük. Tesszük ezt a magyar nemzet határokon átívelő újraegyesítéséért meghirdetett nemzeti programban a saját szerény kereteinken belül, de céltudatosan és eltökélten.
 
  Társulásunk 2003-tól működteti a nagykaposi Magyar Közösségi Házat, 2004-től az intézmény a Mécs László könyvtárral , 2007-től pedig a Gordius plus képzőközponttal bővült.
Az elmúlt évtizedben nemzetünk számos kiemelkedő közéleti személyisége látogatta meg intézményünket, akik látogatásaikkal, tudásukkal, művészetükkel mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a nagykaposi Magyar Közösségi Házat a Kárpát-medencében egy olyan magyar szellemi műhelyként jegyezzék, melyre joggal büszke az itt élő magyarság.
Hasonlóan tudok nyilatkozni a Nagykapos és környékén élő mindazon csoportokról és személyekről, akik időt és fáradságot nem kímélve, összefogással, megteremtették azt a szellemiséget, mely továbblendítette a szervezetet még a legkilátástalanabb, legnehezebb időkben is.
A teljesség igénye nélkül hadd említsem a sok-sok tevékeny, kiváló magyar ember közül meg azokat, akiknek a legtöbbet köszönhet a társulás: Fuksz Sándor, Varga László, Lakatos Ferdinánd, Miczák Bertalan és Somogyiné Üveges Henrietta örökre beírta magát a nagykaposi Magyar Közösségi Ház történetébe. Nekik és minden más segítő barátomnak ezúton is köszönöm, hogy nem hagytak magamra az intézmény jövőjéért folytatott küzdelemben.

Baráti üdvözlettel:

Gabri Rudolf
A Nagykapos és Vidéke Társulás elnöke