A Nagykapos és Vidéke Társulás küldetése

  A Nagykapos és Vidéke Társulás 1999-ben alakult, feladata az Ung-vidék gazdasági erősítése, a kultúra-, a hagyományok ápolása, a magyar nemzeti identitás erősítése.
A szervezet jogi státusza: regionális polgári társulás.

A szervezet fő tevékenységi körei:

  • Az illetékességi területen élő magyarság kulturális, oktatási és egyéb szükségleteinek felmérése, helyzetértékelő anyagok elkészítése.
  • A magyarság népi hagyományainak ápolása, kutatása - rendezvények szervezése.
  • Egyéb a magyarság identitását megőrző programok ill. a magyarság jövőjét döntően befolyásoló országos jelentőségű programok pl. óvodai és iskolai beiratkozási programok.
  • Felnőttképzési programok realizálása, képzési programok kidolgozása.