Mécs László Könyvtár
  A Mécs László Könyvtár 2004-ben alakult, létrehozását az Illyés Közalapítvány egymillió forinttal támogatta, ma egy eredetileg lebontásra ítélt, korábban fészerként szolgáló épületrész ad neki otthont.
Eredetileg a Magyar Közösségi Ház könyvtára volt, majd 2005-ben, Mécs László születésének 100. évfordulója alkalmából megrendezett Mécs Emléknapok kereteiben vette fel a Mécs László Könyvtár nevet.
A Mécs László Könyvtár működése, nyitvatartása és a még leltárban nem szereplő könyvek leltárba vétele, rendszerezése 2019-ben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. "A nagykaposi Mécs László Könyvtár működésének és kutatói tevékenységének támogatása III" című és MKO-SK-1-2019/3-000063 számú pályázatának támogatásából valósult meg.
  A könyvtár jelenleg megközelitőleg 3000 kötetes állománnyal rendelkezik. A gyűjtemény alapját az a közel 2000 könyv képezi, amelyet egy sátoraljaújhelyi idős hölgy azzal a feltétellel adományozott a helyi könyvtárnak, hogy azt valamelyik határon túli településnek adja tovább.A kezdetekkor Skultéty Csaba, a Szabad Európa Rádió egykori munkatársa, Herczegh Géza alkotmányjogász, Géczy Lajos író-tanár és Fehér József, a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatója, valamint egy miskolci vállalat is nagyobb könyvadományokkal támogatta intézményünk könyvtárát és időközben Skultéty Csaba és Herczegh Gézáné Petneházy Melinda is rendszeresen adományozott könyveket, emellett különböző szervezetektől és magánszemélyektől is érkeztek felajánlások.
A helyiség berendezését a Csemadok helyi alapszervezete vásárolta meg. A könyvtárban szépirodalmi művek és szórakoztató irodalmi alkotások is megtalálhatóak. Jelentősége és kuriózuma igazából abban áll, hogy a régióval, Ung-vidékkel és az egykori Ung megye történelmével kapcsolatos könyveket őriz.
A tervek szerint a jövőben a könyvtár főleg a várossal és a régióval kapcsolatos irodalmi alkotások gyűjtésére fókuszál majd. Az összegyűjtött könyvek, korabeli újságok, térképek, képeslapok, levelek és más kordokumentumok nem lesznek kikölcsönözhetők, ám a közösségi házban bárki tanulmányozhatja majd őket.
Olvasható tartalom:
Fejezetek a Mécs László Könyvtár Apáti Miklósról szóló írásaiból