Mécs László Emlékév
  Mécs László papköltő születésének 120. évfordulója alkalmából 2015-ben a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Nagykapos és Vidéke Társulás Mécs László Emlékévet hirdetett.

  Mécs László emlékmise Pannonhalmán
2015. november 9.
  Záróakkordjához érkezett a Mécs László emlékév keretében vegbemenő programsorozat. Az emlékévet a Nagykapos és Vidéke Társulás hirdette meg, melyet felkarolt és társult hozzá a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Szász Jenő, elnök pedig védnökséget vállalt felette. "Próbáljuk megkeresni azokat a fogódzókat, kapaszkodókat, amibe nemcsak a külhoni magyar testvéreink, hanem az egész magyar nemzet kapaszkodhat. Én azt gondolom, hogy Mécs László több okból ilyen. Az élet egyik legszentebb küldetésének tesz eleget. S mint olyan, mindannyiunk számára világító jel" - mondta el az NSKI elnöke.
  A nyitórendezvényre a papköltő születésének 120. évfordulóján, szülőhelyén, Hernádszentistvánon került sor egy megemlékezés keretén belül, majd az év folyamán számos, személyéhez kötődő rendezvény valósult meg. Volt többek közt: rajzpályázat, esszéíró verseny, versmondó fesztivál, de szobrot is állítottak személyének a Nagykaposi Magyarház udvarán, melyet egy ünnepélyes emlékkonferencia keretén belül avattak fel szeptember 26-án.
A széleskörű és igényesen gazdag programsorozat egy emlékmisével zárult le a jeles felvidéki személyiség az Úrhoz való megtérésének helyszínén és évfordulóján, vagyis Pannonhalmán november 9-én.
A szentmisét Balogh Péter Piusz atya, a Gödöllői Premontrei Perjelség kormányzója celebrálta a Pannonhalmi Bazilikában. Az emlékmise után pedig a Boldogasszony-kápolnában folyt tovább a megemlékezés, ahol a nagykaposi Erdélyi János Vegyeskar, az Erdélyi János Irodalmi Kisszínpad, és a CSAK zenekar műsor-összeállításával tisztelegtek Mécs László emléke előtt, majd az emlékét őrző márványtábla megkoszorúzásával zárult az ünnepség.
Az ünnepi hangulatú szertartásra az egész Kárpát-medencéből érkeztek vendégek, akik számára jelentős a papköltő kultusza. Felvidékről egy busznyian, javarészt Nagykaposról érkeztek megemlékezők, de jelen voltak a Via Nova ICS képviselői, valamint a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársai is.
"Úgy érzem az emlékév teljesítette a küldetését, hogy megfelelőképpen emléket állítsunk, tisztelegjünk Mécs László személye és munkássága előtt. Igyekeztünk ráirányítani a figyelmet Kárpát-medencei szinten arra, amit ő képviselt. Ember volt, magyar és költő. Mindháromból a legkiemelkedőbb. Példaként állhat bárki előtt, aki fel meri vállalni azt a szellemiséget, amit képviselt. Ez volt az emlékév fő üzenete, amit úgy gondoljuk, hogy méltóképpen közvetíteni tudtuk. Ebben óriási szerepe volt a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek és külön Szász Jenő elnök úrnak, aki elvállalta a védnöki szerepet" - nyilatkozta Gabri Rudolf a Nagykapos és Vidéke Társulás elnöke. /Forrás: Nemzetstratégiai Kutatóintézet honlapja/
  További képek:Nemzetstratégiai Kutatóintézet honlapja
  Szobrot avattak Nagykaposon a Mécs László Emlékév keretében
2015. szeptember 26.
  Tudományos konferenciával és szoboravató ünnepséggel folytatódott a Mécs László Emlékév.
  "Tizenkét éve annak, hogy a városunkban tíz évig szolgáló papköltő, Mécs László emberi nagysága és munkássága előtt tisztelegve Mécs László Emléknapokat szervezünk. Azóta más szervezetekkel összefogva sikerült elérnünk, hogy posztumusz Magyar Örökség Díjban részesüljön. Közben intézetünk Mécs Lászlóról elnevezett könyvtárral gazdagodott, illetve hagyatékának nálunk lévő része digitális formában is elérhető" - mondta el a Felvidék.má-nak Gabri Rudolf főszervező, a Magyar Közösségi Ház vezetője, majd hozzátette, hogy idén a papköltő születésének 120. évfordulójára emlékeznek.
  Az évforduló kapcsán a Nemzetstratégiai Kutatóintézet segítségével Mécs László Emlékévet hirdettek meg, melynek kiemelkedő rendezvénye volt Mécs László mellszobrának felavatása, valamint az ünnepség után lezajlott konferencia.
Az egész éves rendezvénysorozat fővédnöke a Nemzetstratégiai Kutatóintézet igazgatója, Szász Jenő. Az emlékünnepségen a budapesti intézményt Molnár György, hálózatfejlesztési igazgató képviselte, aki a szobor leleplezése előtt ünnepi beszédben méltatta a papköltőt, életművét és hagyatékát.
A Magyar Közösségi Ház udvarán felállított szobrot a történelmi egyházak képviselői megszentelték, illetve megáldották, majd a jelenlévők megkoszorúzták azt. A gránit keménységével vetekedő spanyol művészagyagból készült szobrot Túri Török Tibor, keszthelyi szépmíves ajándékozta a nagykaposi magyarságnak. A szoboravató ünnepséget a helyi magyar alapiskola diákjai, a Mécs László költeményeit feldolgozó Csak verséneklő zenekar, illetve az Erdélyi János Vegyeskar műsora gazdagította.
Az ünnepélyes szoboravatást követő szakmai előadássorozaton négy előadó különböző nézőpontból mutatta be Mécs Lászlót. Elsőként az Ung-vidéki származású Popély Gyula egyetemi tanár, történész számolt be a felvidéki magyarság Mécs László előtti, illetve a papköltő szolgálata alatti helyzetéről és szellemi életéről. Mécs László keresztfia, Skultéty Csaba, a konferencia védnöke, Mécs Nagykaposon töltött éveit ismertette. Hegedűs Imre János, szabadfoglalkozású író Mécs László költészetéről tartott előadást. Kara Anna lexikonszerkesztő, Mécs-kutató a papköltő életének azon korszakáról számolt be, amikor a papköltő bujdosásra kényszerült, majd koholt vádakkal megfosztották szabadságától. Mint megtudtuk, az előadásokat hamarosan nyomtatott formában is megjelentetik a szervezők.
A programsorozat másnap ünnepi szentmisével zárult, amit Mécs László egykori szolgálati helyén, a helyi római katolikus templomban tartottak. Az eseményen tiszteletét tette Herczegh Melinda, a Herczegh Károly Alapítvány alapító tagja, illetve Szesztay Ádám, Magyarország Kassai Főkonzulátusának főkonzulja is.
A Mécs László Emlékév során tartottak már emlékünnepséget a papköltő szülőfalujában, Hernádszentistvánon, irodalmi estet Oroszlányban, illetve Nagykaposon megvalósult egy nagyszabású Mécs László versmondó fesztivál, rajz- és esszéíró pályázat, ami után a legsikeresebb résztvevők Mécs emléktúrán vehettek részt Mécs László hegymászóval a Magas-Tátrában. /Forrás: Varga Tibor/
  További információk és videók:hirek.sk videó, hirek.sk cikk

  Versmondó fesztivállal és emlékünnepséggel tisztelegtünk Mécs László előtt
2015. május 29.
  A Mécs László Emlékév keretében újabb nagyszabású rendezvénnyel emlékeztek meg Mécs Lászlóról Nagykaposon. A város egykori plébánosa előtt versmondó fesztivállal, rajz- és esszéíró versennyel, templomi megemlékezéssel, illetve a nap zárásaként egy Mécs László Emlékesttel adóztak. A Nagykapos és Vidéke Társulás, a nagykaposi Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet társszervezésében megvalósuló eseménybe az Ung-vidéki és a bodrogközi nevezők mellett az egész Kárpát-medencéből bekapcsolódtak.
  A Versmondó fesztivál díjazottjai:
  • I. kategória: 1. Sipos Anita, 2. Kraus Viktor Máté, 3. Kozma Mihály
  • II. kategória: 1. Szálka Vivien, 2. Urbán Csongor, 3. Demeter József, Különdíjasok: Ragány Szidónia, Ragány Vivien
  • III. kategória: 1. Sallai Erzsébet, 2. Üveges Eszter, 3. Tóbiás Zsombor, Különdíjasok: Janáček Alexandra, Szallár Krisztína
  • IV. kategória: 1. Merk Bálint, 2. Tóth Anita, 3. Rajczi Alexandra, Különdíjasok: Maczik Andrea, Tóbiás Lívia
  • A fesztivál győztese: Merk Bálint, Kaposvár
  Az esszéíró pályázat díjazottjai:
  • I. kategória: 1. Urbán Csongor, 2. Hajduk Robin, 3. Abaházi Mátyás
  • II. kategória: 1. Jeso Eszter, 2. Gyarmati Veronika, 3. Hosszú Lara
  A rajzpályázat díjazottjai:
  • I. kategória: 1. Pengő Panna, 2. Kozma Mihály, 3. Pető Dorina Mirella
  • II. kategória: 1. Szító Andrea és Bíró Szabina, 2. Varga Diana, 3. Mihók Dóra, Különdíj: Rózsa Eszter
  A versenyzőket teljesítményük alapján neves színművészekből és szakemberekből álló zsűri bírálta el, a győztesek értékes díjban részesültek, valamint részvételi díjat nyertek a Mécs László Emléktúrára a Magas-Tátrába, Mécs László testvérének unokájával, Mécs László világhírű hegymászóval.

További információk és videók:Magyar Interaktív Televízió, hirek.sk,Felvidek.ma,Új Szó.

  VERSENYFELHÍVÁSOK

A Nagykapos és Vidéke Társulás, a nagykaposi Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola a Nemzetsratégiai Kutatóintézet társszervezésében Mécs László születésének 120. évfordulójára meghirdetett Mécs László Emlékév keretén belül a következő versenyeket hirdeti meg a Kárpát-medence alapiskolás és középiskolás diákjai számára:

Megjelent az Új Szó 2015. február 11-i számában.
  A szerzetes-költőre emlékeztek
Oroszlány, 2015. február 5.

Mécs László szerzetes-költőre emlékeztek születésének 120. évfordulója alkalmából csütörtök este az oroszlányi művelődési központban, ahol Nagy Csaba, a szervező Rákóczi Szövetség helyi elnöke köszöntötte a több mint félszáz érdeklődőt, köztük Lazók Zoltán polgármestert és Rajnai Gábor alpolgármestert.
A két világháború közötti vallásos líra legnépszerűbb, leghatásosabb egyéniségére, Mécs László premontrei szerzetes-költő, lapszerkesztő, könyvtáros 1895. január 17-én Hernádszentistvánon született, de életének és munkásságának jelentős része Nagykaposhoz kötődik - kezdte előadását Gabri Rudolf, a felvidéki Szülőföldön Magyarul Társulás elnöke. Mint elhangzott, a jubileum alkalmából 2015-ben emlékévet hirdettek, melynek során egyebek mellett megemlékezéseket, esszéíró versenyt, rajzversenyt hirdetnek, konferenciát szerveznek a felvidéki magyar tannyelvű oktatási intézményekben.
Mécs Lászlóról nevezték el a nagykaposi Magyar Ház könyvtárát, ahol a hagyatékot digitalizált, illetve kiállított formában gondozzák, s aminek döntő részét Skultéty Csaba író-publicista bocsátotta a ház rendelkezésére. A dokumentumok között korabeli családi fényképfelvételek, a költő kézzel írott versei, jegyzetei és személyes levelezése is megtalálható, de az eddig megjelent művei, a munkásságával foglalkozó újságcikkek, kritikák és egyéb írások, valamint eddig nem publikált hangfelvételek, Mécs-interjúk, illetve egyéb kordokumentumok is a hagyaték részét képezik. A költő tiszteletére egyébként rendszeresen emléknapot szerveznek, amit néhány éve Sólyom László köztársasági elnök is felkeresett.
A megemlékező program második részében Gabri Kornélia, a nagykaposi Magyar Ház munkatársa Mécs László műveivel, költészetével ismertette meg a jelenlévőket.

  Fotógaléria
 
 
   
  Mécs Lászlót ünnepelték a szülőfalujában
2015. január 17.

 

Nagykaposi szervezetek megemlékezést rendeztek Mécs László szülőfalujában, a Kassa melletti Hernádszentistvánon január 17-én. A rendezvény apropóját a papköltő születésének 120. évfordulója adta. Mint kiderült, a két világháború közötti magyar vallásos líra népszerű egyéniségének emlékét szülőfaluja szlovák közössége is ápolja.

  A Nagykapos és Vidéke Társulás, a Nagykaposi Csemadok Alapszervezet és a Magyar Közösségi Ház szervezésében megvalósuló megemlékezés a nagykaposi Erdélyi János Vegyeskar fellépésével kezdődött, majd Mécs-verseket adtak elő. Ezt követően Gabri Rudolf, az emlékévet meghirdető Nagykapos és Vidéke Társulás elnöke üdvözölte az egybegyűlteket. Beszédében rámutatott, hogy a papköltő családi története megmutatta, hogy a huszadik század történelmében rengeteg olyan mozzanat és folyamat van, ami az egyszerű magyar és szlovák embereket, családokat összekötheti.
A nagykaposi Magyar Közösségi Ház vezetője után a Mécs László Emlékév fővédnöke, Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke üzenetét Csapó György tolmácsolta. A budapesti székhelyű intézet munkatársa kijelentette, hogy a Mécshez hasonló keresztény gondolkodók nem kívánatos személyek voltak a kommunizmus idején, de a pap azok közé tartozott, akik nem törtek meg. Mécs vállalta a börtönt, majd az önkéntes száműzetést, de elveiből nem engedett, mondta, majd hozzátette, hogy a humánum, amely áthatotta teljes életművét, az a kincs, ami nélkül nem képzelhető el a jövő a Kárpát-medencében. Felhívta a figyelmet arra, hogy a társadalmi és gazdasági stabilitás megoldási kerete a Kárpát-medencei méret, együttműködve és baráti jobbot nyújtva a Kárpát-medencén velünk osztozó népekkel. A beszédek után Gabri Kornélia ismertette Mécs László életművét magyar és szlovák nyelven. Az egybegyűlteket üdvözölte a helyiek nevében Anton Medvec polgármester, aki régóta szívügyének tekinti lakhelye történelmének Helytörténeti munkát szerkesztett, melyből részletesen megismerhető Mécs László és családja története. A rendezvény koszorúzással ért véget Mécs László emléktáblájánál. Az ünnepelt papköltő márványtáblája előtt Bitay Levente, Magyarország Kassai Főkonzulátusának konzulja is fejet hajtott.
A Mécs László Emlékév a tervek szerint 2015-ben Mécs emlékét ápoló pályázati kiírásokkal, versenyekkel, tudományos konferenciákkal és a pap költő életének fontosabb állomásait érintő tanulmányutakkal folytatódik.
  Forrás: Varga Tibor, Felvidék.ma
  Képes beszámoló a Mécs László Emlékév rendezvényeiről