Határok nélkül a megújuló energiákkal
  A projekt azonosító száma:HUSK 0801/2.1.2/0107
A projekt időtartama: 2010. február - 2011. március

  A projekt célja a célcsoportok kooperációjának és tapasztalatcseréjének megalapozása, és ennek eredményeképpen az érintett régiók közötti legjobb gyakorlatok átvételének ösztönzése tudatformáló kiadványokkal, rendezvényekkel, adatbázis-fejlesztéssel, energiatakarékos technológiák elterjesztésével.

A legfontosabb megoldani kívánt problémák:
Mindkét térség szereplői kevéssé felkészültek az uniós és nemzeti gyakorlat elsajátítására, az uniós források merítésére. Ennek bizonyítéka a térségek alacsony forrásvonzó képessége. Annak ellenére, hogy a 2004-2006-os programozási időszak már mögöttünk van az e térségében támogatásban részesült, határmenti együttműködésben végrehajtott projektek nagy része csekély hozzáadott értéket mutatott, a határmenti kapcsolatok és hálózatok egyáltalán nem, vagy csak formálisan működnek. Mindamellett a projekt célterületének nagy része demográfiai és migrációs problémákkal is terhelt. Ez a körülmény pedig a humán erőforrások kedvezőtlen állapotára is utal. A probléma főként az információhiány, valamint a késői információkhoz jutás, továbbá a forrás hiány.

A projekt megvalósításával hozzá kívántunk járulni a két régió gazdasági, társadalmi és kulturális együttműködésének javításához, ahhoz hogy a környezetvédelem területén kihasználja a többletek és hiányok aszinkronitásából eredő lehetőségeket a határon átnyúló kapcsolatok megerősödése által.

A projekt által megcélzott fejlesztési szükségletek:

  1. Tudatformálásra irányuló tanulmányok - készítése, terjesztése az egyes célcsoportok között. A megfelelő szakmai háttérrel rendelkező intézmények kooperációjának és tapasztalatcseréjének megalapozása, és ennek eredményeképpen az érintett régiók közötti legjobb gyakorlatok átvételének ösztönzése.
  2. Tudatformáló rendezvények szervezése - a találkozók során a térség kis- és középvállalkozói, valamint a többi résztvevő átfogó képet kap a koordinált tervezési dokumentumok, programok előkészítésében, mely területen eddig hiány mutatkozott ezzel hozzájárulva a versenyképességük növeléséhez.
  3. Adatbázisok révén hatékony tudásanyag közvetítés - A szlovákiai és magyarországi tájékoztató irodák által az érdeklődő térségi szereplők (vállalkozások, lakosság - kiemelten az iskoláskorúak -, intézmények) interaktív módon sajátítják el a hálózathoz kapcsolódó adatbázisokban felhalmozott tudás anyag ot.
  4. Energiatakarékos technológiák, módszerek elterjesztése - az érintett régiókban, növelve ezáltal a megújuló energiaforrások felhasználását, valamint az energiahatékonyságot.
  5. Nehezen megszólítható lakossági csoportok tudatformálása.
Fotógaléria