Közösségépítő rendezvények
- A Nagykapos és Vidéke Társulás szervezésében és társszervezésében megvalósuló közösségépítő és magyar önazonosságot megőrző programok -
  Megemlékezések nemzeti ünnepeinkről és magyarságunk jeles napjairól

Évről évre Ung-vidéken is megünnepeljük január 22-én a Magyar Kultúra Napját annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát. Ez alkalomból kulturális, irodalmi és művészeti programokat valósítunk meg.

Rendszerint ünnepi szónoklattal, kultúrműsorral és koszorúzással emlékezünk meg március 15-én az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról, június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napjáról, augusztus 20-án Szent István király szobránál az államalapításról, október 6-án pedig az aradi vértanúkról és az 1956-os szabadságharcról. A megemlékezéseken ünnepi műsort a helyi magyar óvodások, alapiskolások és gimnazisták, valamint Nagykapos kulturális csoportjai - az Erdélyi János Vegyeskar, Cantabile Kamarakórus, FABOTÓ Citerazenekar és a Komócsa néptáncegyüttes adnak.

Április 12-én a Rákóczi Szövetséggel együttműködve megemlékezünk a Felvidékről kitelepített magyarokról. A nagykaposi Magyar Közösségi Házban van elhelyezve Ferenc György, helyi fafaragó alkotása - a Kitelepítettek emléktáblája -, melyen a Nagykaposról kitelepített magyarok névsora olvasható. Megemlékezéseink itt, az emléktábla előtt zajlanak.

Október 31-én az úgyn. "málenkij robotra" elhurcoltakról emlékezünk meg az Elhurcoltak kopjafájánál. Régiónkból mintegy 640 személyt vittek el, melyből 199 soha nem tért haza, testük idegen földben nyugszik.

  Tompa Mihály Szavalóverseny járási/kerületi fordulója

A Magyar Közösségi Házban zajlik minden év tavaszán az alap- és középiskolások, illetve felnőttek és csoportok számára meghirdetett Tompa Mihály Szavalóverseny járási, időközönként pedig a kerületi fordulója is. A versenyen hét kategóriában versenyezve méretik meg magukat Felvidék magyar szavalói, prózamondói, verséneklői és lírai színház előadói. A járási fordulóra Ung-vidék alap- és középiskoláiból érkeznek a résztvevők.

  Erdélyi János Emléknapok

Erdélyi János (1814-1868) költő, drámaíró, népköltészeti gyűjtő, kritikus volt, aki Kiskaposról származott. Városunkban utca, a helyi alapiskola, emlékmúzeum, emléktábla és két dombormű őrzi a nevét. Az Erdélyi János Emléknapok célja Erdélyi János kultuszának megőrzése, életének és munkásságának megismertetése a ma emberével. Az emléknapok megvalósítása hosszú múltra tekint vissza, 1964 óta szerveznek Nagykaposon rendszeresen különböző formában megemlékezéseket tiszteletére. A kezdeti időkben Erdélyi János unokái T. Erdélyi Ilona és Erdélyi Zsuzsanna is részt vettek az emléknapokon, ill. sok más neves vendég szaporította a rendezvény előadóinak listáját. A rendezvény megvalósításának időpontja Erdélyi János születéséhez kötődik, így tavasszal, április-május környékén valósul meg rendszerint. Az emléknapok programja sokrétű: diákversenyek, ünnepi szónoklatok, konferencia Erdélyi János életéről és munkásságáról, koszorúzás, kultúrműsor.

Erdélyi János olyan értékeket és gondolatokat hagyott az utókor számára, amelyet valamennyi gondolkodó magyar embernek meg kellene ismernie, ha máshogyan nem, akkor az Erdélyi János Emléknapokon keresztül.

  Hagyományos Csemadok-nap

2014 óta valósul meg évente Nagykaposon a Hagyományos Csemadok-nap. A rendezvény keretében a családok egészének szóló szórakoztató, ugyanakkor a magyar hagyományokat ápoló programokat valósítunk meg. A Hagyományos Csemadok-nap már megszokott elemei a szabadtéri bográcsozás, népzene, néptánc, gyermekfoglalkozások, előadások és családi versenyek.

  Diáktalálkozó Felvidéki napja

Szervezetünk már több mint egy évtizede segíti a Sátoraljaújhelyen megvalósuló Kárpát-medencei magyar tanárok és diákok találkozója elnevezésű tábor felvidéki napjainak a megszervezését. A tábor keretében megközelítőleg 350 középiskolás diák és tanár érkezik régiónkba és ismerkedik meg Kassa, Bodrogköz és Ung-vidék magyar értékeivel. Aktivistáink feladata, hogy körbekalauzolják őket a régióban, bemutatják nekik a magyar történelmi és kulturális emlékeket, információt nyújtanak a régiónkhoz kötődő jeles személyiségekről.

  Mécs László Emléknapok

Mécs László 1920-1929-között Nagykaposon volt plébános. Költői munkásságának legtermékenyebb évei kezdődtek meg itt, és ezekben az években indult el a költői hírnév felé. Nagykapos mindmáig hűen őrzi őt emlékezetében, a római katolikus templomban emléktábla, a templom előtti téren pedig bronz mellszobor őrzi emlékét. A nagykaposi Magyar Közösségi Házban 2004-ben tiszteletére Mécs László Könyvtárat avattak. 2014-től a Mécs Lászlóról összegyűjtött anyag tényleges kiállítás és digitális formában is elérhető (www.nvt-magyarhaz.eu). 2015-ben a Magyar Közösségi Ház udvarán felavatták Mécs László mellszobrát. A Mécs László Emléknapokkal emléket állítunk e városunkhoz kötődő kimagasló személy életének és munkásságának. Az emléknapok keretében Mécs László életével és munkásságával kapcsolatos előadások és kultúrműsor zajlik. Állandó eleme az emléknapoknak Mécs László szobrának megkoszorúzása.

  Előadások, könyvbemutatók és kiállítások

A nagykaposi Magyar Közösségi Házba évről évre igyekszünk elhozni a magyarságunk számára fontos előadásokat, szerzőket könyveikkel együtt, ill. kiállításokat, hogy Ung-vidék érdeklődő közönsége is megismerkedjen magyarságunk gyöngyszemeivel.

A közelmúltban előadásokat hallhattunk a teljesség igénye nélkül pl. Takaró Mihály irodalomtörténésztől, Popély Gyula történésztől, Dupka György Gulag-kutatótól, Keller Pétertől, Gárdonyi Géza dédunokájától, de ellátogatott hozzánk a Hazajárók c. műsor csapata is, a Görömbő Kompánia, Pregitzer Fruzsina, Szvorák Katalin és Kudlik Júlia is.

Bemutattuk Máté László, Albert Sándor, Bél Mátyás, Gazdag József és sok más szerző könyvét. Régiónkba így jutott el az elmúlt években a Széchenyi emlékek nyomában, a Turul-szobrok a Kárpát-medencében, az Andrássyak Zemplénben, a Szent Erzsébet, Szent László és Kodály Zoltán életét bemutató, valamint a Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944-1956 című és sok más kiállítás.

  Évfordulós rendezvények (Erdélyi emlékév, Mécs László emlékév, Gulág emlékév, Arany emlékév)

Városunk jeles szülötteihez, illetve a régiónkat is érintő eseményekhez kapcsolódva a kerek évfordulókon nagyobb ünnepségsorozatot szerveztünk:

2015 - Mécs László emlékév, a papköltő születésének 120. évfordulója alkalmából

2016 - Erdélyi János emlékév, a Magyar Népköltési Gyűjtemény megjelénésének 170. évfordulója alkalmából

2016 - Ung-vidékiek a Gulágon rendezvénysorozat: kutatás, konferencia, kiállítás

2017 - Arany emlékév - Konferencia, versenyek és gálaműsor Erdélyi János és Arany János barátságnak jegyében