Cooperation and Coordination - Future in Hemp / Future in Hemp CCP
  SKHU/1802/3.1/013
  A Nagykapos és Vidéke Társulás valamint a budapesti Nemzetstratégiai Kutatóintézet közös projektje.
  A projekt időtartama:  2020. 01. 01. - 2022. 06. 30.

A projekt célja:

A foglalkoztatási célú térségi akcióterv (TAPE), kód 1703/3.1/040 "A jövő a múltra épül. Az ipari kender feldolgozásán alapuló, határon átnyúló gazdasági fejlődés" c. projekt keretében megvalósuló tevékenységek koordinálására, az eredmények kommunikálására lett kialakítva a Future in Hemp CCP elnevezésű kommunikációs és koordinációs tevékenység.

Koordinácia a komunikácia - Budúcnos priemyselného konope / Future in Hemp CCP
  Partneri projektu: Združenia Vežké Kapušany a okolie a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapeš.
  Trvanie projektu:  01.01.2020 - 30.06.2022.

Ciež projektu:

Komunikačná a koordinačná činnos v rámci Future in Hemp CCP bola vytvorená na koodináciu a komunikáciu výsledkov projektu územného akčného plánu s názvom "Budúcnos postavená na minulosti. Cezhraničný hospodársky rozvoj založený na spracovaní priemyselného konope", č. SKHU/1703/3.1/040.

Processing and employment knowledge sharing program / FUTURE IN HEMP - KNOW-HOW
  SKHU/1802/3.1/012
  A Nagykapos és Vidéke Társulás valamint a budapesti Nemzetstratégiai Kutatóintézet közös projektje.
  A projekt időtartama:  2020. 09. 01. - 2021. 12. 31.

A projekt célja:

A projekt közvetlen célja az ipari kender feldolgozásához és hasznosításához szükséges tudásanyag összegyűjtése és megosztása. A megvalósuló beruházással - foglalkoztatási lehetőséggel összehangolt munkaköri felkészítés- gyakorlatorientált kompetenciafejlesztés, majd szakmai támogatás és innovatív tudásátadás megvalósítása.

Program zdiežania vedomosti pre zamestnanos vo výrobnom priemysle/ FUTURE IN HEMP - KNOW-HOW
  Partneri projektu: Združenia Vežké Kapušany a okolie, Nemzetstratégiai Kutatóintézet Budapeš.
  Trvanie projektu:  01.09.2020 - 31.12.2021.

Ciež projektu:

Priamym ciežom projektu je zhromaždi a zdieža vedomosti potrebné na spracovanie a využitie priemyselného konope. S implementovanou investíciou dosiahneme rozvoj kompetencií zameraných na zamestnanie, odbornú podporu a inovatívny prenos znalostí.

  A TAPE projekt leírása:

Általános célkitűzés a negatív irányú demográfiai folyamatok mérséklése, visszafordítása. További célkitűzés a helyi adottságokra épülő gazdaság fejlesztése, hozzáadott érték és feldolgozottsági szint növelése az iparban. A célkitűzések között szerepel a versenyképes tudás megosztása a helyi gazdasági szereplőkkel. Az elméleti tudás és a gyakorlati tapasztalatok szintézise segíti a helyi gazdaságfejlesztési törekvések megvalósítását. A projekt előtérbe helyezi az ökológiai szemléletmódot, a fenntartható gazdálkodást és a zöldgazdaságból származó alapanyagok feldolgozását.

A foglalkoztatási akcióterv alapvető erőforrása egy nagy hagyományokkal rendelkező, ökológiai elvek mentén is eredményesen termeszthető haszonnövény, amely korszerű, versenyképes, egyre növekvő keresletű, alacsony környezeti terheléssel előállítható feldolgozó-ipari, élelmiszer-, építő-, kozmetikai ipari termékek alapanyagául szolgál. Az akcióterv további alapvető erőforrása a versenyképes tudás és az emberi erőforrás.

Legfőbb eredmények: versenyképes tudás megszerzése, magas piaci értékű helyi termékek gyártása és értékesítése. A projekt haszonélvezői a helyi munkavállalók: betanított munkások, közgazdászok, mérnökök, az önkormányzatok.

A munkaerő és tőke határokon átívelő áramlása előmozdíthatja a perifériára szorult határtérségek fejlődését, miután lehetőség nyílik a tájegységek gazdaságának szervezett, egységes újjáépítésére.

A TAPE megvalósítása során a következő mérhető eredmények születnek: létesül összesen 16 munkahely, felújításra kerül 1300 m2 csarnok, ahol 10 féle termék előállítása, piaci bevezetése, tudásmegosztás történik. A kender feldolgozásával kapcsolatos tudásmegosztás során 14 db műhelymunkát szerveznek a projekt keretén belül. Elkészül egy záró kiadvány is, ami a tudástartalmakat összegzi.

  A TAPE a megfogalmazott célok elérése érdekében a következő tevékenységeket foglalja magában:

 • a határon átnyúló munkaerő mobilitás javítása azzal, hogy megépül a Nagyrozvágy és Nagygéres településeket összekötő út
 • helyi termékek és szolgáltatások fejlesztése, amely lehetőséget biztosít versenyképes termékek piaci bevezetésére, új munkahelyek teremtésére. Ezt a kulcstevékenységet a következő projekt tevékenységek mozdítják elő: kendermag és kenderkóró feldolgozására alapozott gyártásfejlesztés; az ipari kenderre alapozott termelés és értékesítés infrastruktúrájának fejlesztése; feldolgozóipari, foglalkoztatási tudásmegosztási program.
  A Future in Hemp CCP szakmai koordinátorai és a projektmenedzsmentje segítik a TAPE projektrészek közötti szinergiát, tevékenységeik időbeni megvalósítását találkozók szervezésével.
  POPIS PROJEKTU TAPE:

V ciežovej oblasti je nedostatok spracovatežských kapacít v stavebnom-, potravinárskom a kozmetickom priemysle. Zamestnanos a vzdelanostná úroveň hospodársky aktívnych obyvatežov je na nízkej úrovni. Obyvatežstvo starne a migrácia rastie.

Všeobecný ciežom je zmiernenie, obrátenie negatívneho smeru demografického vývoja. Ďalším ciežom je rozvoj hospodárstva založenej na miestne danosti, zvýšenie pridanej hodnoty a úrovne spracovania v priemysle. Medzi ciežmi je aj zdiežanie konkurencieschopné poznatkov s miestnymi hospodárskymi subjektmi. Syntéza teoretických vedomostí s praktickými skúsenosami napomôže k realizácii miestnych hospodársko-rozvojových ambícií. Projekt umiestňuje do popredia ekologické myslenie, udržatežné hospodárenie a spracovanie surovín zo zeleného hospodárstva.

Základným zdrojom akčného plánu zamestnanosti je plodina s vežkou tradíciou a pestovaná na báze ekologických zásad, ktorá je moderná, konkurencieschopná, s rastúcim dopytom, a môže slúži ako surovina pre výrobky spracovatežského-, potravinárskeho-, stavebného- a kozmetického priemyslu s nízkym environmentálnym zaažením počas výroby. Ďalším základným zdrojom akčného plánu sú konkurencieschopné poznatky a žudské zdroje.

Najdôležitejšie výsledky: získanie konkurencieschopných poznatkov, výroba a predaj miestnych výrobkov s vysokou trhovou hodnotou. Ciežovou skupinou projektu sú miestny zamestnanci: zaučený robotníci, ekonomický pracovníci, inžinieri a miestne zastupitežstvá. Cezhraničný tok práce a kapitálu môže prispie k rozvoju prihraničných periférnych oblastí, akonáhle sa vyskytne možnos na organizované a jednotné obnovenie hospodárnosti krajiny.

Realizáciou územného akčného plánu budú dosiahnuté nasledujúce meratežné výsledky:

 • vytvorí sa spolu 13 nových pracovných miest,
 • obnoví sa hala s rozlohou 1300 m2,
 • kde sa zhotoví a uvedie na trh 10 druhov výrobkov a taktiež aj zdiežanie poznatkov.
 • Počas zdiežania poznatkov súvisiacich so spracovaním priemyselného konope bude realizovaných 14 workshopov v rámci projektu.
 • Pripraví sa záverečná brožúra, ktorá zhrnie poznatky.
  Územný akčný plán pre dosiahnutie vytýčených ciežov obsahuje nasledovné aktivity:
 • zlepšenie cezhraničnej mobility pracovnej sily vďaka tomu, že sa vybuduje cesta spájajúca obce Nagyrozvágy a Vežký Horeš
 • rozvoj miestnych výrobkov a služieb, poskytujúca možnos uvedenia na trh konkurencieschopné výrobky a vytvorenia nových pracovných miest
  Táto kžúčová aktivita bude podporovaná nasledujúcimi aktivitami projektu:
 • vývoj výroby založený na spracovaní konopných semien a stopky;
 • rozvoj infraštruktúry výroby a predaja na báze priemyselného konope;
 • programy spracovatežského priemyslu, vzdelávania zamestnancov.
  Pre koordináciu a komunikáciu výsledkov horeuvedených aktivít Územný akčný plán obsahuje aj komunikačnú a koordinačnú aktivitu. Pre riadenie rizík predstavuje aj plán hodnotenia a riadenia rizík.
  További információ a következő linken / Ďalšie informácie na:
https://www.skhu.eu/aktuality/future-in-hemp,
https://www.facebook.com/futureinhemp,
https://www.instagram.com/futureinhemp/,
https://www.linkedin.com/company/futureinhemp/
  Pozvánka na záverečnú konferenciu / Meghívó zárókonferenciára
  Výzva - Účas na školení "Školenie krajčírov - Sekundárne využitie technickej konope" / Felhívás - "Varrómunkás- Az ipari kender másodlagos feldolgozása" képzésen való részvételre
  Invitation seminar / Pozvánka na seminár / Szeminárium meghívó EN SK HU
  A KNOW-HOW projekt eredményeinek bemutatója / Prezentácia výsledkov projektu KNOW - HOW PDF
  A TAPE projekt eredményeit bemutató videó / Prezentácia výsledkov projektu TAPE
  SK  https://www.youtube.com/watch?v=HdXh25gW0NU
  HU  https://www.youtube.com/watch?v=0vETSrbOe9s
  EN  https://www.youtube.com/watch?v=EIG3Msx7XDQ
  Jelen honlap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
Obsah tejto webovej stránky nemusí nevyhnutne odzrkadžova oficiálne stanovisko Európskej únie.