T. ERDÉLYI ILONA (1926, Komárom - )

irodalomtörténész, Erdélyi János unokája


 
  Születetett:

 
Édesapja:

Édesanyja:

Férje:

Gyermekei:

1926. december 27-én Komáromban


Erdélyi Pál (1864-1936) irodalomtörténész, könyvtárigazgató, egyetemi tanár

Remisovszky Hedvig (1893-1980)

Török Tamás (1925-1993) író-rendező

Dr. Török Ádám (1952) közgazdász, a MTA levelező tagja, egyetemi tanár
Dr. Török Attila (1956) közgazdász, üzletember

 
  Tanulmányai:
 
  1950 Budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar-olasz szakos tanári oklevelet szerzett
  1947-1948 perugiai és a római egyetem hallgatója
 
  Munkahelyei:
 
  1950-1956 MTA Irodalomtörténeti Dokumentációs Központjának munkatársa
  1956-1989 MTA Irodalomtörténeti Intézetének munkatársa
  1986-1988 Bécsi Egyetem Finnugor Intézete, egyetemi docens
  1994-2003 Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára
  1995 MTA, irodalomtudományok doktora
  2004 professor emeritus,
Helikon Világirodalmi Figyelő szerkesztőbizottságának tagja

  Nyelvtudás: német, francia, orosz

  Külföldi tanulmányutak: Németország, Ausztria, Svájc, Olaszország, Belgium, Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia

 
  Kitüntetések, díjak:
 
  1994 Nagykapos díszpolgára
  2001 MTA, Eötvös József-koszorú
  2002 Pázmány Péter Emlékérem

  Munkái:
 
  Az Ifjú Magyarország és Kazinczy Gábor, 1965
Irodalom és közönség a reformkorban, Regélő Pesti Divatlap, 1970
Erdélyi János, (monográfia), 1981
Politikai restauráció és irodalmi újjászületés, 1998
Értékek és eszmények a reformkor hajnalán, 1998
Sorsok és pályák 1849 után - írói levelek tükrében, 2000
Világos után - bukás és újrakezdés, 2001
A magyar romantika forrásvidékéről. Theodor Körner és "Zrini" drámája, 2002
Fáy András és kora, 2002
A biedermeier életérzés egy magyarországi megjelenési formája, 2002
Egy reformkori család a magyar irodalomban. A Vachott-család, 2005
Pillanatképek a magyar biedermeier világából, 2005
 
  A reformkori irodalom köréből publikált fontos könyvei és számos tanulmányai mellett a hazai irodalomtudomány számára Erdélyi János unokájaként a költő teljes hagyatékának gondozását és kiadását végzi.
 
  Forrás: Demjénné Kovács Erna: Jeles nagykaposiak, Csemadok Nagykaposi Alapszervezete, Nagykapos, 2007

  A nagykaposi Erdélyi János Emlékmúzeumban megtalálható munkái:
 
  Erdélyi János levelezése I. (szerk. T. Erdélyi Ilona). Akadémiai Kiadó, 1960 (Terjedelem: 520 oldal)
Erdélyi János levelezése II. (szerk. T. Erdélyi Ilona). Akadémiai Kiadó, 1962 (Terjedelem: 641 oldal)
Az Ifjú Magyarország és Kazinczy Gábor. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965 (Terjedelem: 133 oldal)
Irodalom és közönség a reformkorban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970 (Terjedelem: 247 oldal)
Erdélyi Jánosra emlékezve. In: Irodalmi Szemle, XXVII. évf., 1984, (Terjedelem: 733-736)
"Pályák és Pálmák". Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 2008 (Terjedelem: 419 oldal)
Erdélyi János. Kalligram, Pozsony, 2015 (Terjedelem: 564 oldal)