KÖNYVEK

Az Erdélyi János-emlékszobában megtalálható Erdélyi János kötetek, illetve hozzá kapcsolódó könyvek


  1. Erdélyi János kisebb prózái, Első kötet. Sárospatak, 1863. (Terjedelem: 176 oldal)
  2. Erdélyi János költeményei. Buda, 1844 (Terjedelem: 320 oldal)
  3. Erdélyi János válogatott művei. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1961 (Terjedelem: 619 oldal)
  4. Erdélyi János összes költeményei. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 2007 (Terjedelem: 632 oldal)
  5. Erdélyi János: Nyelvészeti és népköltészeti, népzenei írások. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991 (Terjedelem: 391 oldal)
  6. Erdélyi János: Filozófiai és esztétikai írások. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981 (Terjedelem: 1115 oldal)
  7. Erdélyi János: Tanulmányok. Franklin-Társulat, Budapest, 1890 (Terjedelem: 539 oldal)
  8. Erdélyi János: Pályák és pálmák. Kisfaludy Társaság, Budapest, 1886 (Terjedelem: 503 oldal)
  9. Erdélyi János: Úti levelek, naplók. Gondolat, Budapest, 1985 (Terjedelem: 519 oldal)
  10. Erdélyi János: Irodalmi tanulmányok és pályaképek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991 (Terjedelem: 643 oldal)
  11. Erdélyi János útinaplója és úti levelei. Közoktatásügyi Kiadóvállalat, Budapest, 1951 (Terjedelem: 266 oldal)
  12. Erdélyi János: A velenczei hölgy. Pest, 1851(Terjedelem: 125 oldal)
  13. Erdélyi János: Aesthetikai előtanulmányok. Budapest, 1888 (Terjedelem: 97 oldal)
  14. Népdalok és mondák, Második kötet. (szerk.: Erdélyi János), Pest, 1847(Terjedelem: 333 oldal)
  15. Magyar népmesék. Erdélyi János gyűjtését újramondta Tóth László, Kalligram, Pozsony, 2008 (Terjedelem: 175 oldal)
  16. Erdélyi János válogatott írásai. (szerk. Demjénné Kovács Erna), Apáti Polgári Klub, 2009
  17. Csorba Zoltán: Erdélyi János levelei Kazinczy Gáborhoz In: Irodalomtörténeti Közlemények. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967 (Terjedelem: 652-670)
  18. Beöthy Zsolt: Irói Arczképek III, Arany János, Erdélyi János. Budapest (Terjedelem: 40 oldal)
  19. Gulyás József: Erdélyi János két kéziratban lévő drámája. Ref.főiskolai nyomda Sárospatak, 1917 (Terjedelem: 22 oldal)
  20. Dr. Dengi János: Erdélyi János és Greguss Ágost. Pozsony, 1885, Budapest (Terjedelem: 28 oldal)
  21. Erdélyi János (szerk. Géczi Lajos - Dobay Béla). Csemadok Nagykaposi Helyi Szervezete, 1968
  22. Berzeviczy István: Erdélyi János emlékezete. In: A Gyöngyösy Irodalmi Társaság Évkönyve 1906-1909. Székely és Illés Könyvnyomdája, Ungvár, 1909 (Terjedelem: 77-89)
  23. Minay Lajos: Erdélyi János. Lampel Róbert, Budapest, 1914 (Terjedelem: 88 oldal)
  24. Rácz Lajos: Erdélyi és Arany. Dajka Lajos Könyvnyomdája, Nagykőrös, 1933 (Terjedelem: 24 oldal)
  25. Erdélyi János emlékezete. (szerk. Géczi Lajos), Csemadok Központi Bizottsága, Bratislava, 1989
  26. Demjénné Kovács Erna: Jeles nagykaposiak. (66-76 oldal), Csemadok Nagykaposi Alapszervezete, 2007