EMLÉKEZETES ERDÉLYI JÁNOS EMLÉKÜNNEPEK NAGYKAPOSON


 
    Erdélyi János Emléktábla,1894 - a Református templom falán
(A felirat: Ebben a városban született 1814 április 1-én, író és tanár Magy.
Akadémia és a Kisfaludy Társaság tagja)
 
  Erdélyi János ünnepség Nagykaposon,1914
 
  Erdélyi János születésének 150. évfordulója, 1964
A művelődési ház zsúfolásig megtelt, Sárospatakról küldöttség érkezett.
Kialakult a mindmáig élő baráti kapcsolat a két város között
 
    Erdélyi Emlékszoba létrejötte, 1965
Az Erdélyi unokáknak köszönhetően létrejöhetett az Erdélyi emlékszoba, akik az Országos Széchényi Könyvtár Erdélyi Tárából eredeti könyvkiadványokkal, kézirat-másolattal és
fényképekkel támogatták az emlékszoba létrehozását.
Török Elemér ezen az ünnepségen elszavalta Erdélyi Jánoshoz című költeményét.
 
  Halálának 100. évfordulója, 1968
Ebből az alkalomból gránitba vésett reliefet (Nagy János alkotása) avattak az
Erdélyi János parkban, melyet a későbbiekben a magyar alapiskola udvarán
helyeztek el.
(Az iskola 1999-ben felvette az Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola nevet.)