ERDÉLYI ZSUZSANNA (1921, Komárom - 2015, Budapest)

néprajztudós, Erdélyi János unokája


 
  Születetett:

Édesapja:
 
Édesanyja:  

Férje:

 
Gyermekei:

1921. január 10-én Komáromban

Erdélyi Pál (1864-1936) irodalomtörténész, könyvtárigazgató, egyetemi tanár

Remisovszky Hedvig (1893-1980)


Dobozy Elemér (1902-1986) orvos, belgyógyász, kardiológus, egyetemi magántanár

Miklós (1949) történelem-latin szakos középiskolai tanár, vállalkozó
Dániel (1951) ügyvéd
Zsófia (1952) ének-szolfézs zenetanár, előadó, Jazz-Főiskolai diploma
Borbála (1955) előadóművész, csembaló

 
  Tanulmányai:
 
  1931-1939 ONE Veres Pálné Leánygimnázium
  1939-1940 Közgazdaságtudományi Egyetem
  1940-1944 Pázmány Péter Tudományegyetem, Bölcsésztudományi Kar, magyar-olasz-filozófia
  1945 bölcsész doktorátus
  1931-1943 Fővárosi Zeneiskola zongora tagozata
  1943 külügyi ösztöndíjas a Római Egyetemen és a Santa Cecília Zeneakadémián
  1972-1974 Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem valláskritikai tagozat
 
  Munkahelyei:
 
  1944-1948 Külügyminisztérium, Sajtóosztály
  1945-től miniszteri fogalmazó
  1951-1955 Népművészeti Intézet külső munkatársa
  1953-1963 Művelődésügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó Lajtha László vezette népzenei kutatócsoport tudományos munkatársa
  1964-1971 Néprajzi Múzeum Népzenei Osztályának tudományos munkatársa
  1971-1986 MTA Néprajzi Kutatócsoport tudományos munkatársa

  Nyelvtudás: német, olasz, francia, angol, latin

 
  Külföldi tanulmányutak:
 
  1973 Csehszlovákia, a felvidéki magyarok körében
  1976 Lengyelország: Poznaň, Varsó, Krakkó
  1978-1987 évente 1-3 hónapos olasz ösztöndíjak: Róma, Bologna, Firenze, Palermo,Verona, Milano, Padova
 
  Kitüntetések, díjak:
 
  1983 Népművészeti Európa-díj, Hamburg
  1984 Somogy Megyei Alkotói Díj, Kaposvár
  1991 a Magyar Köztársaság babérkoszorúval ékesített Zászlórendje
  1992 Magyar Köztársaság Emlékérem
  1993 Március 15. Emlékérem, oklevél
  1993 Stephanus-díj
  1994 Nagykapos (Szlovákia) díszpolgára
  1996 Bethlen Gábor-díj
  1996 Pitre-Marino-díj, Palermo
  1998 Magyar Örökség Díj
  2001 Kossuth-díj
  2001 Pápai-levél
  2001 MMA aranyérem
  2002 Budapest V. kerületének díszpolgára
 
  Elhunyt 2015. február 13-án, Budapesten.
 
  Forrás: Demjénné Kovács Erna: Jeles nagykaposiak, Csemadok Nagykaposi Alapszervezete, Nagykapos, 2007

  A nagykaposi Erdélyi János Emlékmúzeumban megtalálható munkái:
 
  Archaikus népi imádságok. In: Magyar népköltészet (főszerk. Vargyas Lajos). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988
Hegyet hágék, lőtőt lépék. Kalligram, Pozsony, 1999
Aki ezt az imádságot... Kalligram, Pozsony, 2001
Erdélyi Zsuzsanna - Várhelyi Ilona: "...Századokon át paptalanúl...". Szent István Társulat, Budapest, 2011
Múltunk íratlan lírája /Az archaikus népi imádságműfaj háttérvilága/. Kalligram, Pozsony, 2015